Croinvest.eu

Crowdfunding akademija

Na ovom mjestu možete pročitati iskustva o provođenju crowdfunding kampanja koja su plod dosadašnjeg rada platforme Croinvest.eu.

Kickstarter škola

Crowdfunding kampanja koja u sebi sadrži video ima dvostruko veće šanse za uspjeh nego kampanja bez videa.