Croinvest.eu

O projektu

Što je Croinvest.eu?
Croinvest.eu je prva hrvatska crowdfunding platforma za financiranje poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata s posebnim naglaskom na projekte koji konkuriraju za EU fondove.

Što je crowdfunding?
Crowdfunding (eng. crowd – gomila, svjetina; funding – financiranje) ili grupno financiranje je (alternativni) pristup osiguranju kapitala za različite tipove projekata. Podrazumijeva predstavljanje nekog pothvata javno i omogućavanje građanima da u njega ulože novac.

Zašto uopće crowdfunding?
Crowdfunding je win-win situacija i za one koji predstavljaju projekt i za one koji investiraju u njih. Nositelji projekata putem crowdfundinga mogu na relativno lak i siguran način doći do kapitala te pritom testirati isplativost svog proizvoda ili usluge na tržištu, a investitori, odnosno građani mogu doći do željenih proizvoda i usluga (koje bi u nekim slučajevima ionako kupili prije ili poslije), ostvariti profit ili neku drugu pogodnost te značajno doprinijeti gospodarskom razvoju zemlje, a što se u konačnici ponovno reflektira i na njih same. Ključna prednost crowdfundinga je i to što nema kolaterala i što se rizik disperzira na mnogo ljudi pa ukoliko projekt ne uspije, nitko ne snosi značajnije financijske posljedice.

Zašto je naglasak na projektima koji konkuriraju za EU fondove?
Europska Unija gotovo nikad ne financira projekt u potpunosti, već je najčešće potrebno osigurati polovinu vlastitih sredstava, što predstavlja najveći izazov pri povlačenju sredstava iz EU fondova. Također, novac iz EU fondova doznačuje se nositeljima projekata najčešće kad je projekt već završen. S obzirom da je značajnija sredstva teško osigurati u vlastitom aranžmanu ili dobiti od  obitelji, prijatelja, banaka ili poslovnih anđela, kolektivno mikroinvestiranje građana može poslužiti kao vrijedna alternativa. Prema izvještaju Europske komisije o iskorištenosti novca iz EU fondova, Hrvatska je od 858 milijuna eura stavljenih na raspolaganje u razdoblju od 2007. do 2013. godine, iskoristila tek 186 milijuna eura, odnosno 21,7 % sredstava.

Koje modele financiranja platforma nudi?
Platforma kombinira pet modela (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti) prilagođenih domaćem pravu pa je tako putem platforme moguće:
- darovati novac;
- uplatiti novac u zamjenu za stvar ili uslugu s počekom na točno određeno vrijeme;
- pozajmiti novac u obliku beskamatnog ili kamatnog investicijskog zajma na točno određeno vrijeme;
- uložiti novac u zamjenu za vlasnički udio u društvu s ograničenom odgovornošću ili zadruzi;
- uložiti novac u zamjenu za udio u dobiti sklapanjem ugovora o tajnom društvu.

Više o modelima financiranja možete vidjeti ovdje.

Tko sve može koristiti platformu?
Platformu mogu koristiti sve domaće fizičke (obrti, domaće radinosti i sporedna zanimanja, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva itd.) i pravne osobe (trgovačka društva, zadruge, udruge, privatne i javne ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave itd.) te svi strani državljani koji žele investirati u Hrvatsku. Svi korisnici platforme moraju biti punoljetni, odnosno potpuno poslovno sposobni.

Koje korake je potrebno poduzeti za korištenje platforme?
Kako bi mogli koristiti platformu potrebno je registrirati besplatan korisnički račun na PayPal-u. Ulagači mogu koristiti bilo koju vrstu PayPal računa (personal, premium, business), dok nositelji projekata moraju registrirati premium ili business račun. Tuzemni ulagači koji trenutno nemaju PayPal račun, plaćanje mogu također izvršiti putem Visa, MasterCard, American Express ili Discover kartice koja posjeduje CVC broj (kontrolni  troznamenkasti ili četveroznamenkasti  broj na poleđini kartice), uz uvjet da prilikom plaćanja u obrazac za unos podataka unesu željenu e-mail adresu i lozinku koja će poslužiti za istovremeno stvaranje personal PayPal računa. Nositelji projekata moraju voditi računa da je povlačenje novca s PayPal računa na tuzemni bankovni račun moguće izvršiti isključivo putem Visa kartice. Za povezivanje s PayPal-om preporučamo otvaranje bankovnog računa u Privrednoj banci Zagreb. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za otvaranje PayPal računa kontaktirajte nas putem kontakt obrasca.

Trenutno razmatramo mogućnost uvođenja još nekoliko načina primanja i slanja novca te ćemo Vas o tome detaljnije obavijestiti u narednom periodu.

Koje su obveze korisnika platforme?
Korisnici su dužni:
- odgovoriti na svako pitanje podupiratelja, odnosno ulagača;
- prikazati ulagačima kakva prava i obveze proizlaze za njih iz društvenog ugovora, statuta zadruge ili ugovora o tajnom društvu;
- poštivati preuzete obveze i vremenske rokove prema podupirateljima, odnosno ulagačima;
- trošiti novac na točno prikazan način u projektu;
- voditi računa o poštivanju zakona i ostalih propisa.

Tko platformu koristi s namjerom dovođenja podupiratelja, odnosno investitora u zabludu i stjecanja za sebe ili drugog imovinske koristi izlaže se opasnosti kaznenog progona za djelo prijevare.

Koliko dugo može trajati prikupljanje sredstava?
Svaki korisnik sam određuje trajanje kampanje.

Kako funkcionira sustav naplate i povlačenja novca?
Dva su modela naplate i povlačenja novca – model “sve ili ništa” i fleksibilni model. Kod modela “sve ili ništa” sustav naplate funkcionira poput escrow računa (uvjetni račun). Novčana sredstva može povući samo projekt koji u zadanom vremenu sakupi zatraženu svotu novca. Ukoliko projekt ne sakupi zatraženu svotu, novac se automatski vraća građanima na njihov račun. Kod fleksibilnog modela nositeljima projekata omogućeno je da povuku novac i ako ne sakupe zatraženi iznos.

Koliko iznosi cijena korištenja platforme?
Korištenje platforme je besplatno. Međutim, potrebno je uzeti u obzir da PayPal naplaćuje 3.4% + 0.30$ provizije pri svakoj izvršenoj transakciji. Više o proviziji koju naplaćuje PayPal možete saznati ovdje.

Napomena: s obzirom da platformu mogu koristiti i strani državljani, neki dijelovi platforme su prevedeni na engleski jezik, a neki dijelovi će biti prevedeni naknadno. Ukoliko ne razumijete značenje neke riječi, obratite nam se putem kontakt obrasca za pomoć.