Financing models

Platforma kombinira pet modela (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i
udjeli u dobiti) prilagođenih domaćem pravu pa je tako putem platforme moguće:

Darovati novac

Porez na darove iznosi 4 %.

S obzirom da putem crowdfundinga nositelju projekta nerijetko daruju novac članovi obitelji, potrebno je uzeti u obzir da su poreza na darovanje oslobođeni bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji darovatelja.

Poreza na darove oslobođeni su također Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade i fondacije, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu.

Prema Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dobit, fizičke i pravne osobe koje izvrše tuzemna darovanja u kulturne, odgojne-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, prema udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, imaju pravo ostvariti porezni odbitak u visini 2% prihoda ostvarenog u prošloj kalendarskoj godini. Iznimno, porezni odbitak se može uvećati iznad propisane visine, pod uvjetom da su darovanja dana za provedbu posebnih programa i akcija prema odlukama nadležnih ministarstava.

Uplatiti novac u zamjenu za neku stvar ili uslugu s počekom na točno određeno vrijeme
Pozajmiti novac u obliku beskamatnog ili kamatnog investicijskog zajma na točno određeno vrijeme
Uložiti novac u zamjenu za vlasnički udio u društvu s ograničenom odgovornošću ili zadruzi;
Uložiti novac u zamjenu za udio u dobiti sklapanjem ugovora o tajnom društvu

_________________

U korištenju platforme i ugovoranju međusobnih obveza korisnici su dužni poštivati zakone i ostale propise Republike Hrvatske. Sve novčane obveze između korisnika ugovaraju se isključivo u domaćoj valuti, odnosno u hrvatskim kunama. Vrijednosti izražene u eurima ili dolarima služe za potrebe sustava naplate, odnosno za doznačivanje novca PayPalu, te se za njih ne mogu vezivati obveze. Pri izražavanju vrijednosti u stranoj valuti, nositelj projekta mora voditi računa o promjenama valutnog tečaja, troškovima konverzije valute te proviziji koju naplaćuje pružatelj usluge naplate, odnosno PayPal. S obzirom na navedene troškove, ulagači pristaju da vrijednosti izražene u eurima ili dolarima budu nešto veće od vrijednosti novčane obveze izražene u kunama. Primjer izračuna vrijednosti u stranoj valuti možete vidjeti ovdje.

S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji posebna zakonska regulativa, kao ni pravna praksa vezana uz crowdfunding, pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u raspravu o tom pitanju i svoja mišljenja podijele s nama putem kontakt obrasca ili službene facebook stranice.