Objavljen javni poziv za prijavu projekata za pilot program crowdfunding platforme Croenergy.eu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) objavila je javni poziv bez roka trajanja za prijavu projekata povezanih s korištenjem obnovljivih izvora energije i energetskom učinkovitošću za pilot program crowdfunding platforme Croenergy.

Prijaviti se mogu sva trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, privatne i javne ustanove te jedinice lokalne i područne samouprave koje imaju razrađeni projekt koji djelomično ili u potpunosti žele financirati putem crowdfundinga.

Prijavu je moguće izvršiti putem linka http://croenergy.eu/prijava-projekta/. Rezultati javnog poziva objavljivat će se na mjesečnoj razini.

Svi odabrani projekti će u pripremi crowdfunding kampanja dobiti i potporu REGEA-e i ostalih partnera.

Pitanja vezana uz natječaj možete poslati na e-adresu hmaras@regea.org ili nazvati broj telefona 01/8892-266. Kontakt osoba je Hrvoje Maras, voditelj projekta i glavni ekonomist REGEA-e.

Grad Pregrada i SOS Dječje selo Lekenik već ušli u pilot program

Otkako je prije nekoliko dana poziv predstavljen, već su odabrana dva projekta za pilot program platforme iza kojih stoje Grad Pregrada and SOS Dječje selo Lekenik. Grad Pregrada će putem Croenergyja sakupljati financijska sredstva za obnovu krovišta na Dječjem vrtiću Naša Radost, a SOS Dječje selo Lekenik za izgradnju sustava grijanja na biomasu.

“Grad Pregrada jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je pristupio europskoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika i odlučio postići smanjenje emisija stakleničkih plinova za više od 20 % do 2020. godine. Na tom tragu pokrenuli smo renovaciju dječjeg vrtića po niskoenergetskom principu čime želimo našoj djeci omogućiti bolje i zdravije uvjete za rast, a našoj zajednici ostvariti značajne financijske uštede. Međutim ovim projektom htjeli bismo postići i nešto više: omogućiti građanima da financijski sudjeluju u povećanju kvalitete javnih objekata čije usluge svakodnevno i koriste. Kolektivno investiranje građana, poznatije kao crowdfunding, može poslužiti kao vrijedna alternativa na korist svih dionika društva. Vjerujem kako su uz energetske zadruge, upravo crowdfunding kampanje vrste društvenih inovacija u kojima građani, poduzetnici i jedinice lokalnih vlasti mogu pronaći zajednički interes i korist, a to želimo dokazati na primjeru grada Pregrade” – ističe Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade.

Crowdfunding platforma Croenergy.eu

Croenergy je specijalizirana crowdfunding platforma za financiranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Namijenjena je javnom, poslovnom i civilnom sektoru te primjenjuje sve crowdfunding modele financiranja (donacije, nagrade, zajmove, vlasničke udjele i udjele u dobiti). Njenim pokretanjem REGEA želi doprinijeti razvoju inovativnih koncepata financiranja energetskih projekata i pružati dodatnu podršku u njihovom razvoju i provedbi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 

Centar za društvene inovacije i održivi razvoj strateški partner u razvoju platforme

Centar za društvene inovacije i održivi razvoj sudjeluje kao pravni i tehnički savjetnik u njenom razvoju. REGEA je prihvatila cjelokupno pravno rješenje za regulaciju svih pet crowdfunding modela financiranja (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti) koja je izradio Zoran Rajn, osnivač i voditelj Centra. Dana pravna tumačenja potvrđena su od strane nadležnih državnih institucija, a nagrađena su i Dekanovom nagradom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

en_USEnglish