Polica privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Kao naš korisnik imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Obradu osobnih podataka vodi:
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj (CEDIOR)
Ante Jakšića 10
10 000 Zagreb
OIB: 12061569340
+385 (0)98 611 467
cedior.org@gmail.com

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu povezivanja ulagača i nositelja projekata, poslovne korespondencije i slanja obavijesti te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene svrhe.

Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:
– Ime i prezime / naziv tvrtke
– Poštansku adresu
– Adresu e-pošte
– Broj mobitela ili fiksni broj telefona

Obavještavanje putem e-pošte

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, Cedior koristi Mailchimp platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Prava korisnika

Osiguravamo Vam slijedeća prava:
– Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) Vašim podacima
– Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)
– Pravo na zaborav
– Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji.

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose što ćemo provesti u razumnom roku.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako ne želite biti daljnji korisnik usluga ili ne želite da koristimo osobne podatke u navedene svrhe.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

  • vezano za obavijesti („newsletter”) – nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu;
  • vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi.

Kolačići

Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.

Kako možete ostvarivati svoja prava

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte naše koordinatore zaštite podataka na adresi: cedior.org@gmail.com;  uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „Predmet“ ili „Subject“.

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.