Croinvest.eu

Izračun uplate u stranoj valuti

PRIMJER

Ukoliko nositelj projekta kao model financiranja odluči koristiti model s vlasničkim udjelima u društvu s ograničenom odgovornošću, tada će novčana obveza glasiti na najmanje 200 kn (prema Zakonu o trgovačkim društvima to je najniža moguća vrijednost temeljnog uloga). S obzirom da se plaćanje ne vrši neposredno između građana, nego posredništvom PayPala, na tu je svotu potrebno zaračunati troškove konverzije valute i proviziju koju naplaćuje PayPal. Dosadašnje iskustvo korištenja PayPalom nam govori da troškove konverzije valute možete izračunati umanjenjem srednjeg tečaja HNB-a za 0,35. Troškovi PayPal provizije iznose 3.4%+0.30$ po transakciji. U posebnim slučajevima, PayPal korisnik može ugovoriti i nižu proviziju. 

Ugovorena obveza: 200 HRK
Srednji tečaj HNB-a: 1 USD = 5.5 HRK

Iznos uplate bez obračunate provizije = ugovorena obveza HRK / (srednji tečaj HNB-a – 0.35)
Iznos provizije = iznos uplate bez obračunate provizije X 3.4% + 0.30$
Iznos konačne uplate u stranoj valuti = iznos uplate bez obračunate provizije + iznos provizije

Iznos uplate bez obračunate provizije = 200 / (5.5 – 0.35) = 38.834 USD
Iznos provizije = 38.834 X 3.4% + 0.30$ = 1.62 USD
Iznos konačne uplate u stranoj valuti  =  38.834 + 1.62 = 40.45 USD

Izračun uplate u stranoj valuti

Navedeni obrazac za izračun uplate u stranoj valuti može poslužiti samo okvirno. Preporuka je da prije izračuna kontaktirate PayPal i vlastitu banku i dodatno se raspitate o mogućim troškovima.