Kampanje

103.150,00 kn prikupljeno od 75.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

10

Ulagača

100%

Prikupljeno
14.000,00 kn prikupljeno od 7.500,00 kn cilja

0

Preostalo dana

14

Ulagača

100%

Prikupljeno
26.018,00 kn prikupljeno od 20.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

34

Ulagača

100%

Prikupljeno
60.895,00 kn prikupljeno od 75.000,00 kn cilja

60

Preostalo dana

279

Ulagača

81.19%

Prikupljeno