Kampanje

6.740,00  (50.782,53 kn) prikupljeno od 120.000,00  (904.140,00 kn) cilja

52

Ulagača

5.62%

Prikupljeno
1.343,00  (10.118,83 kn) prikupljeno od 1.300,00  (9.794,85 kn) cilja

0

Preostalo dana

76

Ulagača

100%

Prikupljeno
34.684,00  (261.326,60 kn) prikupljeno od 120.000,00  (904.140,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

207

Ulagača

28.90%

Prikupljeno
6.580,00  (49.577,01 kn) prikupljeno od 180.000,00  (1.356.210,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

19

Ulagača

3.66%

Prikupljeno
180.904,00  (1.363.021,19 kn) prikupljeno od 1.000.000,00  (7.534.500,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

187

Ulagača

18.09%

Prikupljeno
100.081,00  (754.060,29 kn) prikupljeno od 100.000,00  (753.450,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

32

Ulagača

100%

Prikupljeno
10.030.385,00  (75.573.935,78 kn) prikupljeno od 12.000.000,00  (90.414.000,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

77

Ulagača

83.59%

Prikupljeno
29.760,00  (224.226,72 kn) prikupljeno od 20.000,00  (150.690,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

85

Ulagača

100%

Prikupljeno
250.000,00  (1.883.625,00 kn) prikupljeno od 250.000,00  (1.883.625,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

332

Ulagača

100%

Prikupljeno
551.050,00  (4.151.886,23 kn) prikupljeno od 543.750,00  (4.096.884,38 kn) cilja

0

Preostalo dana

395

Ulagača

100%

Prikupljeno
9.300,00  (70.070,85 kn) prikupljeno od 200.000,00  (1.506.900,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

15

Ulagača

4.65%

Prikupljeno
21.800,00  (164.252,10 kn) prikupljeno od 20.000,00  (150.690,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

43

Ulagača

100%

Prikupljeno
19.906,00  (149.981,76 kn) prikupljeno od 75.000,00  (565.087,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

94

Ulagača

26.54%

Prikupljeno
46.535,00  (350.617,96 kn) prikupljeno od 85.000,00  (640.432,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

151

Ulagača

54.75%

Prikupljeno
237.085,00  (1.786.316,93 kn) prikupljeno od 220.000,00  (1.657.590,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

927

Ulagača

100%

Prikupljeno
86.690,00  (653.165,81 kn) prikupljeno od 85.000,00  (640.432,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

342

Ulagača

100%

Prikupljeno
95.430,00  (719.017,34 kn) prikupljeno od 150.000,00  (1.130.175,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

477

Ulagača

63.62%

Prikupljeno
14.230,00  (107.215,94 kn) prikupljeno od 15.000,00  (113.017,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

67

Ulagača

94.87%

Prikupljeno
29.960,00  (225.733,62 kn) prikupljeno od 30.000,00  (226.035,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

27

Ulagača

99.87%

Prikupljeno
39.932,00  (300.867,65 kn) prikupljeno od 70.000,00  (527.415,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

95

Ulagača

57.05%

Prikupljeno
1.495.770,00  (11.269.879,07 kn) prikupljeno od 1.500.000,00  (11.301.750,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

185

Ulagača

99.72%

Prikupljeno
1.299.789,00  (9.793.260,22 kn) prikupljeno od 1.185.000,00  (8.928.382,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

2456

Ulagača

100%

Prikupljeno
213.900,00  (1.611.629,55 kn) prikupljeno od 1.500.000,00  (11.301.750,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

282

Ulagača

14.26%

Prikupljeno
56.389,00  (424.862,92 kn) prikupljeno od 130.000,00  (979.485,00 kn) cilja

180

Ulagača

43.38%

Prikupljeno
249.293,00  (1.878.298,11 kn) prikupljeno od 300.000,00  (2.260.350,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

627

Ulagača

83.10%

Prikupljeno
103.150,00  (777.183,68 kn) prikupljeno od 75.000,00  (565.087,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

10

Ulagača

100%

Prikupljeno
61.365,00  (462.354,59 kn) prikupljeno od 75.000,00  (565.087,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

287

Ulagača

81.82%

Prikupljeno
26.018,00  (196.032,62 kn) prikupljeno od 20.000,00  (150.690,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

34

Ulagača

100%

Prikupljeno
14.000,00  (105.483,00 kn) prikupljeno od 7.500,00  (56.508,75 kn) cilja

0

Preostalo dana

14

Ulagača

100%

Prikupljeno
7.270,00  (54.775,82 kn) prikupljeno od 285.000,00  (2.147.332,50 kn) cilja

0

Preostalo dana

48

Ulagača

2.55%

Prikupljeno
33.322,00  (251.064,61 kn) prikupljeno od 30.000,00  (226.035,00 kn) cilja

0

Preostalo dana

123

Ulagača

100%

Prikupljeno
hrCroatian