Kampanje

839.220,00 kn prikupljeno od 1.500.000,00 kn cilja

6

Preostalo dana

174

Ulagača

55.95%

Prikupljeno
1.299.789,00 kn prikupljeno od 1.185.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

2457

Ulagača

100%

Prikupljeno
0,00 kn prikupljeno od 43.000,00 kn cilja

65

Preostalo dana

0

Ulagača

0%

Prikupljeno
249.293,00 kn prikupljeno od 300.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

627

Ulagača

83.10%

Prikupljeno
10,00 kn prikupljeno od 10.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

1

Backer

0.10%

Prikupljeno
103.150,00 kn prikupljeno od 75.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

10

Ulagača

100%

Prikupljeno
61.365,00 kn prikupljeno od 75.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

287

Ulagača

81.82%

Prikupljeno
26.018,00 kn prikupljeno od 20.000,00 kn cilja

0

Preostalo dana

34

Ulagača

100%

Prikupljeno
14.000,00 kn prikupljeno od 7.500,00 kn cilja

0

Preostalo dana

14

Ulagača

100%

Prikupljeno
hrCroatian