Croinvest.eu

Pilot program

Centar za društvene inovacije i održivi razvoj objavljuje javni poziv za prijavu poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata za pilot program crowdfunding platforme Croinvest.eu. Prijaviti se mogu sve domaće fizičke (obrti, domaće radinosti i sporedna zanimanja, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva itd.) i pravne osobe (trgovačka društva, zadruge, udruge, privatne i javne ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave itd.) te svi strani državljani koji žele investirati u Hrvatsku. Prijavitelji su dužni navesti koji model financiranja (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli, udjeli u dobiti) žele primijeniti na svoj projekt. Pri odabiru projekata, posebnu prednost imat će projekti koji konkuriraju za EU fondove.

Prijave, odnosno skraćene poslovne planove i opise projekata potrebno je poslati u PDF formatu na adresu croinvest.eu@gmail.com do 1. rujna 2014. godine.

_________________

Pilot program će se odvijati u dvije etape. U prvoj etapi, koja će započeti u prvoj polovici lipnja 2014., bit će predstavljen jedan projekt Centra za društvene inovacije i održivi razvoj, a u drugoj etapi, koja će trajati od 15. listopada do 31. prosinca 2014., bit će predstavljeno još pet do deset projekata drugih fizičkih i pravnih osoba. Od 1. siječnja sljedeće godine platforma će biti dostupna svim građanima za korištenje.