Registar humanitarne pomoći Republike Hrvatske

Normiranje prijedloga – tekst zakona

Prijedlog teksta Zakona o humanitarnoj pomoći za normiranje Registra humanitarne pomoći Republike Hrvatske u obliku platforme za grupno financiranje objavljen je 18. lipnja, 2015. godine.

REGISTAR HUMANITARNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE

(1) U cilju postizanja vidljivosti, transparentnosti i financijske efikasnosti sustava humanitarne pomoći, uspostavlja se Registar humanitarne pomoći Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) u obliku platforme za grupno financiranje koji sadrži podatke o svim humanitarnim aktivnostima u Republici Hrvatskoj.

(2) Organizatori prikupljanja humanitarne pomoći dužni su u Registru evidentirati sve humanitarne aktivnosti koje provode.

(3) Registrom upravlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

IZDAVANJE POTVRDE O DONACIJI

(1) Organizatori prikupljanja humanitarne pomoći obvezni su donatorima humanitarne pomoći po izvršenoj donaciji u ruke izdati potvrdu o donaciji putem paragonskog računa.

(2) Obveza izdavanja potvrde ne postoji za sredstva uplaćena izravno na žiro-račun organizatora prikupljanja humanitarne pomoći, putem telefonskih poziva i sms poruka ili na drugi način gdje je moguće pratiti tijek novca.

UNOS PODATAKA O DONATORIMA U REGISTAR

(1) Organizatori prikupljanja humanitarne pomoći dužni su u Registru u roku od sedam dana od zaprimanja humanitarne pomoći evidentirati podatke o osobnom imenu, odnosno tvrtci donatora te visini uplaćene svote ili vrsti i količini doniranih dobara i usluga.

(2) Ukoliko donatori humanitarne pomoći izraze želju za anonimnošću, umjesto osobnog imena ili tvrtke u Registru će se navesti lozinka za prepoznavanje prema njihovom izboru.

RASPOLAGANJE NEUTROŠENOM HUMANITARNOM POMOĆI

(1) Prikupljena humanitarna pomoć koja ostane neutrošena, ravnomjerno će se rasporediti na sve korisnike Registra koji sakupljaju pomoć u istoj kategoriji.

(2) Ukoliko u nekoj kategoriji nema korisnika kojem bi se dodijelila neutrošena humanitarna pomoć, sredstva će se ravnomjerno rasporediti na sve trenutne korisnike Registra.

KONTROLA NAD KORISNICIMA HUMANITARNE POMOĆI

(1) Organizatori prikupljanja humanitarne pomoći dužni su u Registru navesti svaku pojedinu svrhu prikupljanja pomoći i njezinu cijenu.

(2) Organizatori prikupljanja humanitarne pomoći dužni su prikupljena sredstva isplaćivati korisnicima pomoći isključivo po priloženom računu na bankovni račun onoga tko im pruža određenu uslugu ili proizvod.

(3) Organizatori prikupljanja humanitarne pomoći iznimno mogu uplatiti prikupljena sredstva korisnicima pomoći izravno na njihov bankovni račun ukoliko to zahtijevaju okolnosti situacije, uz obvezu korisnika da organizatorima naknadno dostave račune o utrošenim sredstvima.

DRŽAVNA NAGRADA VELIKO SRCE HRVATSKE

(1) Državna nagrada Veliko srce Hrvatske (u daljnjem tekstu: nagrada) dodjeljuje se jednom godišnje u dvije kategorije: najvećim donatorima humanitarne pomoći i najvećim organizatorima prikupljanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

(2) Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje čiji izgled pravilnikom propisuje Ministar nadležan za socijalnu skrb.

Svoje prijedloge za poboljšanje predloženog teksta Zakona o humanitarnoj pomoći možete podijeliti s nama putem e-adrese cedior.org@gmail.com.

Komentari su zatvoreni.