Uključi se da pisana riječ i dalje živi – Tomislav Ivančić

Cilj ove kampanje je prikupiti potrebna sredstva za otkup izdavačkih prava knjiga profesora Tomislava Ivančića. Knjige koje je Tomislav Ivančić napisao pravi su biser. Svjedoci smo kolikima su one promijenile život, ali nažalost trenutačno više od 70% knjiga nema na tržištu. Nakon zaključenja ugovora o prijenosu izdavačkih prava s izdavačkom kućom u iznosu od 543.750,00 kn odlučili smo pokrenuti crowdfunding kampanju kako bismo prikupili potrebna sredstva. Pozivamo Vas da nam se pridružite i tako i Vi postanete dio ove lijepe priče.

395 Ulagača 3 Sviđa mi se
551.050,00  (4.151.886,23 kn) PRIKUPLJENO
543.750,00  (4.096.884,38 kn) CILJ
Raised Percent :
101.34%

0 Dana do završetka
101.34% PRIKUPLJENO
Kampanja završena
Zagreb, Hrvatska

Tko smo mi? 

ZAKLADA – HAGIOTERAPIJA DR. T. IVANČIĆ osnovao je 3. svibnja 2010. Tomislav Ivančić kao pravni okvir u kojem će se određena imovina raspoređivati u najdragocjeniju svrhu – moralno-etičku preobrazbu čovjeka i društva, odnosno konkretnije, izgradnju materijalne budućnosti antropološke medicine i hagioterapije. Ona nastavlja s radom i nakon njegove smrti kao logistička podrška Zajednice Molitva i Riječ koju je također osnovao profesor.  2020. smo je preimenovali u Zakladu Tomislav Ivančić.

Ciljevi Zaklade ZTI:

  1. Organizacija i provedbe stručnih predavanja, seminara, tribina, konferencija i sličnih sadržaja.
  2. Potpora u izgradnji i organizaciji međunarodnog centra i pratećih objekata za znanstveno istraživanje i terapijski rad.
  3. Istraživanje antropološke dimenzije čovjeka te razvijanje antropološke medicine u okviru koje se metodom hagioterapije radi na temeljnom ozdravljenju čovjeka.
  4. Moralno – etička preobrazbe čovjeka i društva
  5. Edukacija djelatnika za istraživanje i terapijski rad.
  6. Potpora u izgradnji središnjeg doma Zakladnika.
  7. Potpora u izgradnji memorijalnih kapelica i spomenika.
  8. Izdavačka i promidžbena djelatnost u cilju koji doprinosi ostvarivanju svrhe zbog koje je Zaklada i osnovana. 

IZDAVAČKA DJELATNOST ZAKLADE ZTI

Od kolovoza 2014. godine Zaklada je izdavač časopisa o antropološkoj medicini – hagioterapiji, Hagiohr te priručnika Ane Perišić “Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima”. Izdanja je moguće nabaviti u knjižarama Verbuma, Teovizije, Josipa Turčinovića i Sv. Antun te u Centrima za Hagioterapiju.

Radimo na proširenju naše izdavačke djelatnosti i otkupu izdavačkih prava te izdavanju profesorovih knjiga. Zato smo i pokrenuli ovu kampanju.  

 

O projektu 

“Uključi se da pisana riječ Tomislava Ivančića i dalje živi”.

Pomoću ovog projekta želimo brojne naslove profesora dr. Tomislava Ivančića ponovno učiniti dostupnim javnosti. Trenutno je samo manji dio naslova dostupan u maloprodaji. Prava na većinu naslova i njihovo izdavanje do sada je imala izdavačka kuća Teovizija, koja je nama, Zakladi Tomislav Ivanić koju je profesor i osnovao, ponudila otkup tih prava.


Troškovnik

Zaključili smo pregovore s Teovizijom i potpisali ugovor o prijenosu izdavačkih prava svih izdanja prof. Tomislava Ivančića na Zakladu.Ugovoreni iznos kojim kupujemo izdavačka prava za svih 78 domaćih i 21 inozemnih naslova iznosi 435.000 kn plus PDV što čini ukupni iznos od 543.750 kn.

Zahvaljujući vama i vašim donacijama koje smo prikupili preko Kluba podupiratelja do sada smo skupili i uplatili 130 000 kn, dok se cjelokupni iznos treba uplatiti do 1.06.2022. godine. Kako bi ostvarili ovaj cilj i cijeli opus prof. T. Ivančića učinili dostupnim javnosti 15.2.2022 smo krenuli s crowdfunding kampanjom.

 

Tim kampanje

Nositelj kampanje kojoj će crowdfunding platforma Croinvest.eu isplatiti sav donirani novac je Zaklada Tomislav Ivančić, Horvaćanska 21, 10 000 Zagreb. 

Samu crowdfunding kampanju vodi volonterski tim koji je prošao cijeli put od ideje do operativne provedbe: Robert Pušelja, Anđela Čale, Dragica Medved, Renata Kovačević, Vesna Žarko. 

 

Drugi o nama

Ivona Zgrabljić – ambasadorica projekta “Uključi se da pisana riječ i dalje živi”don Vito Zečević – ambasador projekta “Uključi se da pisana riječ i dalje živi”


Kako donirati (jednostavno je!)

Kako bi se uspješno izvršila uplata potrebno je:
1. ukoliko ste na laptopu, na desnoj margini stranice odabrati željeni iznos uplate, a ukoliko ste na mobilnoj verziji, na vrhu kampanje pritisnuti plavo dugme “Podržite kampanju” i potom u kućicu upisati proizvoljni iznos i kliknuti na plavu strelicu. Također je moguće skrolati ispod kućice i odabrati unaprijed određeni iznos od strane nositelja kampanje;
2. u obrazac upisati tražene osobne podatke;
3. odabrati željeni način plaćanja:
a) Visa ili MasterCard kartica (opcija AgentCASH);
b) kriptovalutom (Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS) putem sustava PayCek (ovdje možete preuzeti upute za korištenje PayCeka);
c) KEKS Pay;
d) opća uplatnica ili internet/mobilno bankarstvo.
4. potvrditi uplatu prema daljnjim uputama platforme.

Nakon izvršenog plaćanja potrebno je sačekati određeno vrijeme do obrade uplate i njenog evidentiranja na stranici kampanje. Uplate izvršene općom uplatnicom ili internet/mobilnim bankarstvom evidentiraju se u roku od 1 do 2 radna dana, a uplate izvršene karticama, kriptovalutama ili KEKS Payom u roku od 1 do 12 sati.  

Za dodatne tehničke upite u vezi plaćanja molimo Vas da se obratite na e-mail adresu cedior.org@gmail.com ili na broj telefona +385 (0)98 611 467.

Koristimo priliku da se zahvalimo Zagrebačkoj banci i Bizzonu koji su omogućili plaćanje Visa i Mastercard karticama, Erste banci koja je omogućila plaćanje aplikacijom KEKS Pay, te Electrocoinu i PayCeku koji su omogućili plaćanje kriptovalutama Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS. Također zahvaljujemo hosting tvrtki Mydataknox na održavanju servera.

I to je to! Naš će Vam tim nakon završetka kampanje poslati nagradu povezanu s modelom ulaganja.

Nemojte zaboraviti podijeliti s prijateljima informaciju da ste donirali. Doniranje je plemenit čin koji je uspješniji što više ljudi sudjeluje.


Temeljni podaci o nositelju kampanje

Naziv organizacije: Zaklada Tomislav Ivančić
Adresa organizacije: Horvaćanska cesta 21
Osoba za zastupanje: Zdravko Pribanić
E-pošta: lijepojestopitate.hagio@gmail.com
Tel./fax: +385 (1) 4645172
Web stranica: https://hagio.hr/o-nama/
Facebook: https://www.facebook.com/HagiohrCasopis
YouTube: https://www.youtube.com/c/ZajednicaMolitvaiRije%C4%8D
Instagram: https://www.instagram.com/hagiohr/?hl=hr
OIB: 74950210063

 

Deutsche Übersetzung 

Engagieren Sie sich, damit das geschriebene Wort von Tomislav Ivančić weiterlebt.

Ziel dieser Kampagne ist es, die notwendigen Mittel für den Kauf der Verlagsrechte an den Büchern von Professor Tomislav Ivančić zu beschaffen. Die Bücher, die Tomislav Ivančić geschrieben hat, sind eine echte Schatzkammer. Wir können bezeugen, dass sie vielen das Leben verändert haben, aber leider sind derzeit mehr als 70 % der Bücher nicht auf dem Markt. Nach Abschluss des Vertrages über die Übertragung der Verlagsrechte mit dem Verlag in Höhe von 543.750,00 HRK haben wir uns entschlossen, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, um die notwendigen Mittel zu beschaffen. Wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen und so werden auch Sie Teil dieser schönen Geschichte.


Wer sind wir?

STIFTUNG – HAGIOTHERAPIE DR. T. IVANČIĆ gegründet am 3 Mai 2010. Tomislav Ivančić als rechtlicher Rahmen, in dem bestimmte Vermögenswerte für den wertvollsten Zweck verteilt werden – die moralisch-ethische Transformation von Mensch und Gesellschaft, das heißt insbesondere der Aufbau der materiellen Zukunft der anthropologischen Medizin und Hagiotherapie. Sie fährt, auch nach seinem Tod, als logistische Unterstützung der Gemeinschaft „Molitva i Riječ” (ZMR) mit der Arbeit fort, die ebenfalls vom Professor gegründet wurde. Im Jahr 2020 haben wir sie in Stiftung Tomislav Ivančić umbenannt.

Ziele der ZTI Stiftung:

1. Organisation und Durchführung von Fachvorträgen, Seminaren, Foren, Konferenzen und ähnlichen Inhalten.
2. Unterstützung beim Aufbau und der Organisation eines internationalen Zentrums und begleitender Einrichtungen für wissenschaftliche Forschung und therapeutische Arbeit.
3. Erforschung der anthropologischen Dimension des Menschen und Entwicklung der anthropologischen Medizin, innerhalb derer die Methode der Hagiotherapie an der fundamentalen Heilung des Menschen arbeitet.
4. Moralisch – ethische Transformationen von Mensch und Gesellschaft.
5. Edukation von Mitarbeitern für Forschung und therapeutische Arbeit.
6. Unterstützung beim Bau des zentralen Sitzes der Stiftung.
7. Unterstützung beim Bau von Gedenkkapellen und Denkmälern.
8. Veröffentlichungs- und Werbetätigkeit, um zur Verwirklichung des Zwecks beizutragen, für den die Stiftung gegründet wurde.


VERLAGSTÄTIGKEIT DER ZTI STIFTUNG

Seit August 2014 ist die Stiftung Herausgeber von Zeitschriften zur anthropologischen Medizin – Hagiotherapie, Hagiohr und Ana Perišićs Handbuch “Hagiotherapie-Ansatz in Arbeit und Koexistenz mit Kindern und Jugendlichen”. Die Auflagen können in den Buchhandlungen Verbum, Teovizija, Josip Turčinović und St. Anton sowie in Hagiotherapie-Zentren erworben werden.

Wir arbeiten daran, unsere Verlagstätigkeit auszuweiten und die Verlagsrechte zu kaufen, um die Bücher des Professors zu veröffentlichen. Deshalb haben wir diese Kampagne gestartet.


Über das Projekt

„Engagieren Sie sich, damit Tomislav Ivančićs geschriebenes Wort weiterlebt.”

Mit diesem Projekt wollen wir zahlreiche Titel von Professor Dr. Tomislav Ivančić wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Derzeit ist nur ein kleiner Teil der Titel im Einzelhandel erhältlich. Die Rechte an den meisten Titeln und deren Veröffentlichung liegen bisher beim Verlag Teovizija, der uns, der Tomislav Ivanić Stiftung, die der Professor gegründet hat, den Kauf dieser Rechte angeboten hat.


Kosten

Wir haben die Verhandlungen mit Teovizija abgeschlossen und einen Vertrag über die Übertragung der Verlagsrechte aller Ausgaben von Prof. Tomislav Ivančić an die Stiftung unterzeichnet. Der vereinbarte Betrag, mit dem wir Verlagsrechte für alle 78 inländischen und 21 ausländischen Titel erwerben,beläuft sich auf 435.000 HRK zuzüglich Mehrwertsteuer, was einem Gesamtbetrag von 543.750 HRK entspricht.

Dank Ihnen und Ihrer Spenden, die wir über den Klub unserer Unterstützer gesammelt haben, wurden bisher 130 000 HRK gesammelt und bezahlt, während der Gesamtbetrag bis zum 01.06.2022 fällig ist. Um dieses Ziel zu erreichen und das gesamte Werk von Prof. T. Ivančić der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, haben wir am 15.02.2022 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.


Investitionsmodelle

100 HRK
DANKSCHREIBEN – Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Für Ihre Spende senden wir Ihnen ein digitales Dankschreiben zu. Lieferzeit: Mai 2022

150 HRK
GEDRUCKTE ZEITSCHRIFT HAGIO.HR (In Memoriam Tomislav Ivančić) – eine Sonderausgabe der Zeitschrift Hagio.hr über die anthropologische Medizin und das Leben und Werk von Prof. Dr. Tomislav Ivančić, der die Seminare für die Evangelisierung der Kirche gründete und die Hagiotherapie entdeckte. Die Zeitschrift beschreibt Leben und Werk von Prof. Dr. Tomislav Ivančić. Lieferzeit: Mai 2022.

200 HRK
ABZEICHENMAGNET – für die ERSTEN 100 Spender, die den Betrag von 200 HRK bezahlen. Abzeichen mit ermutigenden Inschriften, die Zitate aus den Büchern von Prof. Dr. Dr. Tomislav Ivančić. Auf der Rückseite des Abzeichens befindet sich ein Magnet, den Sie als Dekoration an einer sichtbaren Stelle in Ihrem Zuhause verwenden können. Lieferzeit: Mai 2022.

220 HRK
WERDEN SIE UNTERSTÜTZER DER STIFTUNG „TOMISLAV IVANČIĆ“ – der Unterstützer realisiert automatisch ein Jahresabonnement des Online-Magazins Hagio.hr über anthropologische Medizin, d.h. die Gesundheit der geistlichen Seele des Menschen. Das Online-Abonnement bietet Zugriff auf alle Ausgaben des Magazins vom Erscheinungsbeginn (November 2009) bis heute. Lieferzeit: Mai 2022.

300 HRK
ONLINE-ABONNEMENT FÜR DIE ZEITSCHRIFT HAGIO.HR – eine Zeitschrift über anthropologische Medizin, gegründet von Prof. Dr. Dr. Tomislav Ivančić – Online-Zugriff auf alle Ausgaben der Zeitschrift Hagio.hr, die seit November 2009 bis heute erschienen sind. Lieferzeit: Mai 2022.

500 HRK
TASCHE MIT DER AUFSCHRIFT „ SCHÖN, DASS ES DICH GIBT“ – DIE ERSTEN 100 Spender, die den Betrag von 500 HRK bezahlen, erhalten eine Stofftasche mit der Aufschrift „Schön, dass es dich gibt“, die dich beim Kauf daran erinnert, dass Du ein Original bist , kostbar und wertvoll.

520 HRK
AUDIOVIDEO ZUM GEBURTSTAG MIT EINEM ZITAT AUS DEM BUCH VON PROF. TOMISLAV IVANČIĆ –  schenken Sie Ihren Lieben eine originelleGeburtstagskarte mit einem Zitat aus dem Buch von Prof. Dr. Tomislav Ivančić. Lieferzeit: Mai 2022.

1000 HRK
BUCH VON PROFESSOR TOMISLAV IVANČIĆ – Bücher von Prof. Tomislav Ivančić sind eine echte Schatzkammer, ein Buch aus der reichen Schatzkammer kann Ihnen gehören. Lieferzeit: Mai 2022.

1500 HRK
BEGEGNUNG MIT DEM KENNER DER HAGIOTHERAPIE WÄHREND 30 MIN -(ERSTE 20 Spender, die 1.500 HRK zahlen). Begegnung mit einer Person, die sich mit Hagiotherapie auskennt (live oder online). Lieferzeit: Oktober 2022.

3000 HRK
KOSTENLOSE TEILNAHME AM INTERNATIONALEN TREFFEN DER EVANGELISATION UND HAGIOTHERAPIE 2022 – (ERSTE 10, die den Betrag von 3.000 HRK bezahlen) Teilnahme am internationalen Treffen der Evangelisation und Hagiotherapie (online oder live) 2022. Lieferzeit: Juli 2022.

5000 HRK
AUFZEICHNUNG DES SEMINARS – Audioaufzeichnung des Seminars von Prof. Dr. Tomislav Ivančić (Musik für Ihre geistliche Seele). Lieferzeit: Mai 2022.


Kampagnen-Team

Der Kampagneninhaber, an den die Crowdfunding-Plattform alle gespendeten Gelder über Croinvest.eu auszahlen wird, ist die Tomislav Ivančić Stiftung, Horvaćanska 21, 10 000 Zagreb.

Die Crowdfunding-Kampagne selbst wird von einem ehrenamtlichen Team geleitet, das den gesamten Weg von der Idee bis zur operativen Umsetzung gegangen ist: Robert Pušelja, Angela Čale, Dragica Medved, Renata Kovačević,
Vesna
Žarko


Wie spendet man (es ist einfach!)

Um die Zahlung erfolgreich ausführen zu können, ist folgendes notwendig:
1. wenn Sie sich auf einem Laptop befinden, wählen Sie den gewünschten Zahlungsbetrag am rechten Rand der Seite aus, und wenn Sie sich auf der mobilen Version befinden, drücken Sie oben in der Kampagne auf die blaue Schaltfläche „- Unterstützen Sie die Kampagne“ und geben Sie dann einen beliebigen Betrag ein das Kästchen und klicken Sie auf den blauen Pfeil. Es ist auch möglich, unter das Kästchen zu scrollen und einen vom Aktionsinhaber vorgegebenen Betrag auszuwählen;
2. geben Sie die angeforderten personenbezogenen Daten in das Formular
ein;
3. wählen Sie die gewünschte Zahlungsmethode aus:
a) Visa – oder MasterCard-Karte (Option AgentCASH);
b) Kryptowährung (Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen und EOS) über PayCek (hier können Sie Bedienungsanweisungen von PayCek herunterladen);
c) KEKS Pay;
c) allgemeiner Einzahlungsschein oder Internet/Mobile Banking.
4.
Bestätigen Sie die Zahlung gemäß den Anweisungen der Plattform.


Nachdem die Zahlung erfolgt ist, dauert es eine gewisse Zeit, bis die Zahlung verarbeitet und auf der Kampagnenseite verzeichnet wird. Zahlungen per Einzahlungsschein oder Internet/Mobile Banking werden innerhalb von 1 bis 2 Werktagen erfasst, Zahlungen per Karte oder Kryptowährungen innerhalb von
1 bis 12 Stunden.

Für weitere technische Anfragen zur Zahlung wenden Sie sich bitte an cedior.org@gmail.com oder telefonisch unter +385 (0)98 611 467.

Wir nutzen die Gelegenheit, um Zagrebačka banka und Bizzon zu danken, die die Zahlung mit Visa- und Mastercard Karten ermöglicht haben, sowie Electrocoin und PayCek, die die Zahlung in den Kryptowährungen Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen und EOS ermöglicht haben. Ebenso danken wir auch dem Hosting-Unternehmen Mydataknox für die Wartung des Servers.

Und das war es! Nach Ende der Kampagne sendet Ihnen unser Team eine Belohnung zu, abhängig vom Investitionsmodell.

Vergessen Sie nicht, die Informationen, dass Sie gespendet haben, mit Freunden zu teilen. Spenden sind ein edler Akt, der umso erfolgreicher ist, je mehr Menschen teilnehmen.


Grundlegende Informationen über den Kampagneninhaber

Name der Organisation: Stiftung Tomislav Ivančić
Adresse der Organisation: Horvaćanska cesta 21
Vertretungsberechtigte Person: Zdravko Pribani
ć
E-Mail: lijepojestopitate.hagio@gmail.com
Tel./Fax: +385 (1) 4645172
Internetseite: https://hagio.hr/o-nama/
Facebook: https://www.facebook.com/HagiohrCasopis
YouTube: https://www.youtube.com/c/ZajednicaMolitvaiRije%C4%8D
Instagram: https://www.instagram.com/hagiohr/?hl=hr
UID: 74950210063


Modeli ulaganja

100 €

ZAHVALNICA - hvala Vam na podršci. Za Vašu donaciju poslat ćemo Vam digitalnu zahvalnicu. Rok dostave: svibanj 2022.

ZAHVALNICA - hvala Vam na podršci. Za Vašu donaciju poslat ćemo Vam digitalnu zahvalnicu. Rok dostave: svibanj 2022.

59 Ulagača

Kampanja završena

150 €

TISKANI ČASOPIS HAGIO.HR (In Memoriam Tomislav Ivančić) - prigodno izdanje časopisa Hagio.hr o antropološkoj medicini i životu i djelu prof. dr. Tomislava Ivančića koji je utemeljio Seminare za evangelizaciju Crkve i otkrio hagioterapiju. U časopisu je opisan život i rad prof. dr. Tomislava Ivančića. Rok dostave: svibanj 2022.

TISKANI ČASOPIS HAGIO.HR (In Memoriam Tomislav Ivančić) - prigodno izdanje časopisa Hagio.hr o antropološkoj medicini i životu i djelu prof. dr. Tomislava Ivančića koji je utemeljio Seminare za evangelizaciju Crkve i otkrio hagioterapiju. U časopisu je opisan život i rad prof. dr. Tomislava Ivančića. Rok dostave: svibanj 2022.

23 Ulagača

Kampanja završena

200 €

BEDŽ MAGNET - za PRVIH 100 donatora koji uplate iznos od 200 kn. Bedž sa poticajnim natpisima koji su citati iz knjiga prof. dr. Tomislava Ivančića. Na poleđini bedža je magnet i možete ga korisiti kao ukras na vidljivom mjestu u Vašem domu. Rok dostave: svibanj 2022.

BEDŽ MAGNET - za PRVIH 100 donatora koji uplate iznos od 200 kn. Bedž sa poticajnim natpisima koji su citati iz knjiga prof. dr. Tomislava Ivančića. Na poleđini bedža je magnet i možete ga korisiti kao ukras na vidljivom mjestu u Vašem domu. Rok dostave: svibanj 2022.

61 Ulagača

Kampanja završena

220 €

POSTATI PODUPIRATELJ ZAKLADE "TOMISLAV IVANČIĆ"- podupiratelj automatski ostvaruje godišnju pretplatu za on-line časopis Hagio.hr o antropološkoj medicini odnosno zdravlju čovjekove duhovne duše. On-line pretplata omogućuje pristup svim izdanjima časopisa od početka izdavanja (studenog 2009.) do danas. Rok dostave: svibanj 2022.

POSTATI PODUPIRATELJ ZAKLADE "TOMISLAV IVANČIĆ"- podupiratelj automatski ostvaruje godišnju pretplatu za on-line časopis Hagio.hr o antropološkoj medicini odnosno zdravlju čovjekove duhovne duše. On-line pretplata omogućuje pristup svim izdanjima časopisa od početka izdavanja (studenog 2009.) do danas. Rok dostave: svibanj 2022.

8 Ulagača

Kampanja završena

300 €

ON-LINE PRETPLATA ZA ČASOPIS HAGIO.HR - časopis o antropološkoj medicini koju je utemeljio prof. dr. Tomislav Ivančić - On-line pristup svim izdanjima časopisa Hagio.hr koji su izdani od studenog 2009. do danas. Rok dostave: svibanj 2022.

ON-LINE PRETPLATA ZA ČASOPIS HAGIO.HR - časopis o antropološkoj medicini koju je utemeljio prof. dr. Tomislav Ivančić - On-line pristup svim izdanjima časopisa Hagio.hr koji su izdani od studenog 2009. do danas. Rok dostave: svibanj 2022.

39 Ulagača

Kampanja završena

500 €

TORBA S NATPISOM “LIJEPO JE ŠTO POSTOJIŠ " - PRVIH 100 donatora koji uplate iznos od 500 kn dobivaju platnenu torbu sa natpisom "Lijepo je što postojiš" koja će Vas i u trenucima kupovine podsjećati da ste originalni, dragocjeni i vrijedni. Rok dostave: svibanj 2022.

TORBA S NATPISOM “LIJEPO JE ŠTO POSTOJIŠ " - PRVIH 100 donatora koji uplate iznos od 500 kn dobivaju platnenu torbu sa natpisom "Lijepo je što postojiš" koja će Vas i u trenucima kupovine podsjećati da ste originalni, dragocjeni i vrijedni. Rok dostave: svibanj 2022.

31 Ulagača

Kampanja završena

520 €

AUDIO SNIMKA ZA ROĐENDAN S CITATOM IZ KNJIGE PROF. TOMISLAVA IVANČIĆA - poklonite svojim najmilijima originalnu čestitku za rođendan snimku s citatom iz knjige prof. dr. Tomislava Ivančića. Rok dostave: svibanj 2022.

AUDIO SNIMKA ZA ROĐENDAN S CITATOM IZ KNJIGE PROF. TOMISLAVA IVANČIĆA - poklonite svojim najmilijima originalnu čestitku za rođendan snimku s citatom iz knjige prof. dr. Tomislava Ivančića. Rok dostave: svibanj 2022.

10 Ulagača

Kampanja završena

1000 €

KNJIGA PROFESORA TOMISLAVA IVANČIĆA - knjige prof. Tomislava Ivančića su pravo bogatstvo, jedna knjiga iz bogate riznice može postati i Vaša. Rok dostave: svibanj 2022.

KNJIGA PROFESORA TOMISLAVA IVANČIĆA - knjige prof. Tomislava Ivančića su pravo bogatstvo, jedna knjiga iz bogate riznice može postati i Vaša. Rok dostave: svibanj 2022.

27 Ulagača

Kampanja završena

1500 €

SUSRET SA POZNAVATELJEM HAGIOTERAPIJE U TRAJANJU OD 30 MIN - ( PRVIH 20 donatora koji uplate 1.500Kn) Susret sa osobom koja je upoznata sa hagioterapijom (uživo ili on-line). Rok dostave: Listopad 2022.

SUSRET SA POZNAVATELJEM HAGIOTERAPIJE U TRAJANJU OD 30 MIN - ( PRVIH 20 donatora koji uplate 1.500Kn) Susret sa osobom koja je upoznata sa hagioterapijom (uživo ili on-line). Rok dostave: Listopad 2022.

30 Ulagača

Kampanja završena

3000 €

BESPLATNO SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM EVANGELIZACIJSKOM I HAGIOTERAPIJSKOM SUSRETU 2022. - (PRVIH 10 koji uplate iznos od 3.000 Kn) sudjelovanje na međunarodnom evangelizacijskom i hagioterapijskom susretu (on-line ili uživo) 2022. Rok dostave: srpanj 2022.

BESPLATNO SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM EVANGELIZACIJSKOM I HAGIOTERAPIJSKOM SUSRETU 2022. - (PRVIH 10 koji uplate iznos od 3.000 Kn) sudjelovanje na međunarodnom evangelizacijskom i hagioterapijskom susretu (on-line ili uživo) 2022. Rok dostave: srpanj 2022.

15 Ulagača

Kampanja završena

5000 €

SNIMKA SEMINARA - audio snimka seminara prof. dr. Tomislava Ivančića (glazba za Vašu duhovnu dušu). Rok dostave: svibanj 2022.

SNIMKA SEMINARA - audio snimka seminara prof. dr. Tomislava Ivančića (glazba za Vašu duhovnu dušu). Rok dostave: svibanj 2022.

25 Ulagača

Kampanja završena
Ime Iznos Datum
Biserka Deković 200,00  (1.506,90 kn) April 26, 2022
Antonije Matić 50,00  (376,73 kn) April 25, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 25, 2022
Andrea Karacic Matenda 200,00  (1.506,90 kn) April 24, 2022
Mate Čobrnić 1.500,00  (11.301,75 kn) April 23, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 22, 2022
Anonimno 2.300,00  (17.329,35 kn) April 22, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 22, 2022
Stojka Pivić 500,00  (3.767,25 kn) April 20, 2022
Anonimno 5.100,00  (38.425,95 kn) April 20, 2022
Mirjana Martinović 200,00  (1.506,90 kn) April 20, 2022
Sabina Kavur 100,00  (753,45 kn) April 20, 2022
Stanislava Wurzberg 100,00  (753,45 kn) April 20, 2022
Anonimno 220,00  (1.657,59 kn) April 20, 2022
Anonimno 520,00  (3.917,94 kn) April 20, 2022
Ivana ljubic 150,00  (1.130,18 kn) April 20, 2022
Anonimno 6.100,00  (45.960,45 kn) April 19, 2022
Anonimno 2.500,00  (18.836,25 kn) April 19, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) April 19, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 19, 2022
Anonimno 1.900,00  (14.315,55 kn) April 19, 2022
Anonimno 2.100,00  (15.822,45 kn) April 19, 2022
Anonimno 1.600,00  (12.055,20 kn) April 19, 2022
Anonimno 2.400,00  (18.082,80 kn) April 19, 2022
Anonimno 2.000,00  (15.069,00 kn) April 19, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) April 19, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) April 19, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 19, 2022
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) April 19, 2022
Anonimno 780,00  (5.876,91 kn) April 19, 2022
Anonimno 4.320,00  (32.549,04 kn) April 19, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 19, 2022
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) April 19, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) April 19, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) April 19, 2022
Anonimno 6.500,00  (48.974,25 kn) April 19, 2022
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) April 19, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 19, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 18, 2022
Anonimno 10.000,00  (75.345,00 kn) April 17, 2022
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) April 16, 2022
Anonimno 80,00  (602,76 kn) April 15, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 15, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 15, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 15, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 15, 2022
Anonimno 3.700,00  (27.877,65 kn) April 15, 2022
Anonimno 15.000,00  (113.017,50 kn) April 15, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 15, 2022
Anonimno 4.250,00  (32.021,63 kn) April 15, 2022
Anonimno 8.000,00  (60.276,00 kn) April 15, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 15, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) April 15, 2022
Anonimno 650,00  (4.897,43 kn) April 15, 2022
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) April 15, 2022
Anonimno 10.500,00  (79.112,25 kn) April 15, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) April 15, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 15, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 15, 2022
Ksenija Loncar 200,00  (1.506,90 kn) April 15, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 15, 2022
MIRJANA VITIĆ 50,00  (376,73 kn) April 14, 2022
Imelda Byrne 520,00  (3.917,94 kn) April 14, 2022
Anonimno 16.000,00  (120.552,00 kn) April 14, 2022
Anonimno 550,00  (4.143,98 kn) April 14, 2022
Anonimno 750,00  (5.650,88 kn) April 14, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) April 14, 2022
Anonimno 7.500,00  (56.508,75 kn) April 14, 2022
Anonimno 400,00  (3.013,80 kn) April 14, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) April 14, 2022
Anonimno 4.700,00  (35.412,15 kn) April 14, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) April 14, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 14, 2022
Miro Šekelja 1.000,00  (7.534,50 kn) April 14, 2022
Silvija Lebarić 100,00  (753,45 kn) April 14, 2022
Irena Frančić 200,00  (1.506,90 kn) April 14, 2022
Maja Tripalo 1.000,00  (7.534,50 kn) April 14, 2022
Dejan Maričić 100,00  (753,45 kn) April 14, 2022
Katica Maljkovic 100,00  (753,45 kn) April 14, 2022
Dalibor Stojisavljević 200,00  (1.506,90 kn) April 13, 2022
Niko Jurlina 150,00  (1.130,18 kn) April 13, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) April 13, 2022
Kristina Prskalo 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 13, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 13, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Anita Arbanas 300,00  (2.260,35 kn) April 13, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 13, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 13, 2022
Anonimno 13.000,00  (97.948,50 kn) April 13, 2022
Anonimno 700,00  (5.274,15 kn) April 13, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 13, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 13, 2022
Anonimno 1.700,00  (12.808,65 kn) April 13, 2022
Danijela Bijelić 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 13, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) April 13, 2022
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) April 13, 2022
Anonimno 10.000,00  (75.345,00 kn) April 13, 2022
Anonimno 40.000,00  (301.380,00 kn) April 13, 2022
Anonimno 4.000,00  (30.138,00 kn) April 13, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 13, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Ivan Mrvelj 300,00  (2.260,35 kn) April 13, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Sandra Baschiera 100,00  (753,45 kn) April 13, 2022
Marija Mijatović 250,00  (1.883,63 kn) April 13, 2022
Lalana Pang 1.500,00  (11.301,75 kn) April 12, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) April 12, 2022
LUJA MODRIĆ 300,00  (2.260,35 kn) April 12, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 11, 2022
Kristian Pavlić 100,00  (753,45 kn) April 11, 2022
Ivan Grubisic 300,00  (2.260,35 kn) April 11, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 11, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) April 10, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 08, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 08, 2022
Olivia Shannon 100,00  (753,45 kn) April 07, 2022
Mary Davies 1.000,00  (7.534,50 kn) April 07, 2022
Anonimno 50,00  (376,73 kn) April 07, 2022
Anonimno 20,00  (150,69 kn) April 06, 2022
Caroline Falls 300,00  (2.260,35 kn) April 05, 2022
Marija Vuksan 500,00  (3.767,25 kn) April 05, 2022
Ivanka Sikirica 200,00  (1.506,90 kn) April 04, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 04, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) April 03, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) April 03, 2022
Jasminka Peric 200,00  (1.506,90 kn) April 03, 2022
Ana Smiljanic 20,00  (150,69 kn) April 03, 2022
Dubravko Pfeiffer 500,00  (3.767,25 kn) April 03, 2022
Beroš Jelena 200,00  (1.506,90 kn) April 03, 2022
Đurđica Ribar 100,00  (753,45 kn) April 02, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) March 31, 2022
Suzana Bakran 600,00  (4.520,70 kn) March 31, 2022
Vanja Župan 100,00  (753,45 kn) March 31, 2022
Ana Grubišić 100,00  (753,45 kn) March 31, 2022
SANJA JURIĆ 500,00  (3.767,25 kn) March 31, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) March 29, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) March 29, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) March 29, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) March 29, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) March 29, 2022
Anonimno 2.500,00  (18.836,25 kn) March 29, 2022
Anonimno 2.500,00  (18.836,25 kn) March 29, 2022
Anonimno 8.000,00  (60.276,00 kn) March 29, 2022
Robert Pušelja 12.000,00  (90.414,00 kn) March 29, 2022
Anonimno 2.000,00  (15.069,00 kn) March 29, 2022
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) March 29, 2022
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) March 29, 2022
Anonimno 10.000,00  (75.345,00 kn) March 29, 2022
Nada Milardović 200,00  (1.506,90 kn) March 29, 2022
Durdica Vojnic 2.000,00  (15.069,00 kn) March 29, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) March 29, 2022
Nikolina Jerkovic 150,00  (1.130,18 kn) March 29, 2022
Mirela Škorić 300,00  (2.260,35 kn) March 28, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) March 28, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) March 26, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) March 26, 2022
Irma Osrečak 100,00  (753,45 kn) March 25, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) March 24, 2022
Ivana Pancirov 100,00  (753,45 kn) March 24, 2022
Anonimno 1.700,00  (12.808,65 kn) March 23, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) March 23, 2022
Anonimno 2.300,00  (17.329,35 kn) March 23, 2022
MILICA VIŠEKRUNA 100,00  (753,45 kn) March 23, 2022
Nataša Muža 100,00  (753,45 kn) March 23, 2022
Andreja Jasić Kantoci 100,00  (753,45 kn) March 22, 2022
Martina Skendrović Babojelić 200,00  (1.506,90 kn) March 22, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) March 22, 2022
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) March 22, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) March 22, 2022
Anonimno 3.500,00  (26.370,75 kn) March 22, 2022
Anonimno 4.500,00  (33.905,25 kn) March 22, 2022
Anonimno 6.000,00  (45.207,00 kn) March 22, 2022
Marijana Musulin 100,00  (753,45 kn) March 22, 2022
Mladen Bartolović 500,00  (3.767,25 kn) March 22, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) March 21, 2022
Robert Pušelja 2.000,00  (15.069,00 kn) March 21, 2022
Anonimno 2.200,00  (16.575,90 kn) March 21, 2022
Robert Pušelja 3.800,00  (28.631,10 kn) March 21, 2022
Anonimno 4.000,00  (30.138,00 kn) March 21, 2022
Anonimno 7.000,00  (52.741,50 kn) March 21, 2022
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) March 21, 2022
Irena Barbarić 150,00  (1.130,18 kn) March 18, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) March 18, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) March 18, 2022
Ratislav Kardalev 1.500,00  (11.301,75 kn) March 18, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) March 17, 2022
Ivana Zelić 1.500,00  (11.301,75 kn) March 17, 2022
Ana Ećimović 100,00  (753,45 kn) March 17, 2022
Ana Glavaš 300,00  (2.260,35 kn) March 17, 2022
Dejana Oruć 100,00  (753,45 kn) March 16, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) March 16, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) March 16, 2022
Ana Matković 300,00  (2.260,35 kn) March 15, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) March 15, 2022
Anita Cmrk Kapusta 100,00  (753,45 kn) March 15, 2022
Dora Gelo Čolić 200,00  (1.506,90 kn) March 15, 2022
Tin Ivković 1.300,00  (9.794,85 kn) March 15, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) March 14, 2022
Silvije Marjanović 500,00  (3.767,25 kn) March 14, 2022
Tea Šiško 1.000,00  (7.534,50 kn) March 13, 2022
Danijela Barun 500,00  (3.767,25 kn) March 12, 2022
Barbara -Balanč 200,00  (1.506,90 kn) March 12, 2022
Ružica Alvir 1.000,00  (7.534,50 kn) March 11, 2022
Petra Jendrašic 200,00  (1.506,90 kn) March 10, 2022
JASMINKA MARINIĆ 300,00  (2.260,35 kn) March 09, 2022
Marina Baić 220,00  (1.657,59 kn) March 09, 2022
Marta Matijević (Šikić) 200,00  (1.506,90 kn) March 09, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) March 09, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) March 08, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) March 08, 2022
Anonimno 520,00  (3.917,94 kn) March 08, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) March 08, 2022
Josip Bakula 100,00  (753,45 kn) March 07, 2022
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) March 07, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) March 07, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) March 07, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) March 06, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) March 05, 2022
Zaklina Nikic 100,00  (753,45 kn) March 03, 2022
Anonimno 220,00  (1.657,59 kn) March 03, 2022
Anica Grančić 200,00  (1.506,90 kn) March 02, 2022
Andrijana Mijić Brejar 150,00  (1.130,18 kn) March 02, 2022
Anonimno 1.500,00  (11.301,75 kn) March 01, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) March 01, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 28, 2022
Anonimno 220,00  (1.657,59 kn) February 28, 2022
Marija Ivanović 300,00  (2.260,35 kn) February 28, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) February 28, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) February 28, 2022
Danijela Vlatković 1.000,00  (7.534,50 kn) February 27, 2022
Mario Primorac 300,00  (2.260,35 kn) February 27, 2022
Jasenka Poljak 200,00  (1.506,90 kn) February 27, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) February 26, 2022
DALIBOR STOJISAVLJEVIĆ 200,00  (1.506,90 kn) February 25, 2022
Suzana Bakran 1.000,00  (7.534,50 kn) February 25, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 24, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) February 24, 2022
Ante Petrovic 500,00  (3.767,25 kn) February 24, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) February 23, 2022
NEDELJKA OŽANIĆ 220,00  (1.657,59 kn) February 23, 2022
Ivan Raspudić 100,00  (753,45 kn) February 23, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 22, 2022
Dubravka Pongrac 500,00  (3.767,25 kn) February 22, 2022
Dragica Mareljić 200,00  (1.506,90 kn) February 22, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 21, 2022
robert šimić 220,00  (1.657,59 kn) February 21, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 21, 2022
Tanja Debelić 200,00  (1.506,90 kn) February 21, 2022
Marina Culjak 220,00  (1.657,59 kn) February 21, 2022
Toni Arapović 100,00  (753,45 kn) February 21, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) February 20, 2022
Ankica i Silvije Marjanović 500,00  (3.767,25 kn) February 20, 2022
Anonimno 520,00  (3.917,94 kn) February 20, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) February 20, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) February 20, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) February 20, 2022
Lucijano Sučić 200,00  (1.506,90 kn) February 20, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) February 20, 2022
Ivanka Helfrich 100,00  (753,45 kn) February 20, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 20, 2022
Marta Kovač 150,00  (1.130,18 kn) February 19, 2022
KRISTINA ČATER 200,00  (1.506,90 kn) February 19, 2022
Branka Majstorić 100,00  (753,45 kn) February 19, 2022
Renata Marić Pušelja 300,00  (2.260,35 kn) February 19, 2022
Zlatko Špoljar 150,00  (1.130,18 kn) February 19, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) February 18, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) February 18, 2022
Goran Bilopavlović 300,00  (2.260,35 kn) February 18, 2022
Jadranka Baučić 300,00  (2.260,35 kn) February 18, 2022
Ingrid Šimić 1.000,00  (7.534,50 kn) February 17, 2022
Zeljka Kres 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Zora Brkic 1.000,00  (7.534,50 kn) February 17, 2022
Sanja Hlevnjak 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Tomislav Brejar 1.000,00  (7.534,50 kn) February 17, 2022
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) February 17, 2022
Ivanka Grubišić 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Zeljka Matosevic Knezevic 100,00  (753,45 kn) February 17, 2022
Marija Perić 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Martina Šplajt Rapić 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Vesna Ujević 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Ružica Ćenan 500,00  (3.767,25 kn) February 17, 2022
Mario Modrić 1.000,00  (7.534,50 kn) February 17, 2022
Tereza Mimica 300,00  (2.260,35 kn) February 17, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 17, 2022
Josip Javor 150,00  (1.130,18 kn) February 17, 2022
Marijana Zoko 150,00  (1.130,18 kn) February 16, 2022
Ivana Čevra 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Ivona Švagelj 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) February 16, 2022
Dennis Mogorović 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Danko Tolic 200,00  (1.506,90 kn) February 16, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Đurđica Burić 200,00  (1.506,90 kn) February 16, 2022
Bosiljka Badrov 1.000,00  (7.534,50 kn) February 16, 2022
Branka Švec 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
Lidija Zeljković 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 16, 2022
ANITA TROSKOT 200,00  (1.506,90 kn) February 16, 2022
Ana Ćurković Zelić 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
Milka Hrkać 200,00  (1.506,90 kn) February 16, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) February 16, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
Ljerka Jukić Matić 1.000,00  (7.534,50 kn) February 16, 2022
Nada Puškar 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
ANDREJA BUKOVEC 200,00  (1.506,90 kn) February 16, 2022
Tin Ivković 6.530,00  (49.200,29 kn) February 16, 2022
Iva Siroglavić 30,00  (226,04 kn) February 16, 2022
Anonimno 150,00  (1.130,18 kn) February 16, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Nevenka Bohaček 5.000,00  (37.672,50 kn) February 16, 2022
Marija Maletić 1.000,00  (7.534,50 kn) February 16, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Mira Bokan 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
Sanja Žmegač 300,00  (2.260,35 kn) February 16, 2022
Vesna Bilić Prcić 100,00  (753,45 kn) February 16, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 15, 2022
Ivan Mrvelj 100,00  (753,45 kn) February 15, 2022
Josip Kalmar 300,00  (2.260,35 kn) February 15, 2022
Anonimno 300,00  (2.260,35 kn) February 15, 2022
LJILJANA KERHONI 200,00  (1.506,90 kn) February 15, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 15, 2022
Tomislav Vraneša 200,00  (1.506,90 kn) February 15, 2022
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) February 15, 2022
Ivan Bazina 200,00  (1.506,90 kn) February 15, 2022
Anonimno 100,00  (753,45 kn) February 15, 2022
Nataša Tucak 300,00  (2.260,35 kn) February 15, 2022
Antonija Kustura 150,00  (1.130,18 kn) February 15, 2022
Dinka Novakovic 100,00  (753,45 kn) February 15, 2022
Anonimno 1.000,00  (7.534,50 kn) February 15, 2022
Anonimno 130.000,00  (979.485,00 kn) February 14, 2022
hrCroatian