Objavljen javni poziv za prijavu projekata za pilot program crowdfunding platforme Croenergy.eu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) objavila je javni poziv bez roka trajanja za prijavu projekata povezanih s korištenjem obnovljivih izvora energije i energetskom učinkovitošću za pilot program crowdfunding platforme Croenergy.

Prijaviti se mogu sva trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, privatne i javne ustanove te jedinice lokalne i područne samouprave koje imaju razrađeni projekt koji djelomično ili u potpunosti žele financirati putem crowdfundinga.

Prijavu je moguće izvršiti putem linka http://croenergy.eu/prijava-projekta/. Rezultati javnog poziva objavljivat će se na mjesečnoj razini.

Svi odabrani projekti će u pripremi crowdfunding kampanja dobiti i potporu REGEA-e i ostalih partnera.

Pitanja vezana uz natječaj možete poslati na e-adresu hmaras@regea.org ili nazvati broj telefona 01/8892-266. Kontakt osoba je Hrvoje Maras, voditelj projekta i glavni ekonomist REGEA-e.

Grad Pregrada i SOS Dječje selo Lekenik već ušli u pilot program

Otkako je prije nekoliko dana poziv predstavljen, već su odabrana dva projekta za pilot program platforme iza kojih stoje Grad Pregrada i SOS Dječje selo Lekenik. Grad Pregrada će putem Croenergyja sakupljati financijska sredstva za obnovu krovišta na Dječjem vrtiću Naša Radost, a SOS Dječje selo Lekenik za izgradnju sustava grijanja na biomasu.

“Grad Pregrada jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je pristupio europskoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika i odlučio postići smanjenje emisija stakleničkih plinova za više od 20 % do 2020. godine. Na tom tragu pokrenuli smo renovaciju dječjeg vrtića po niskoenergetskom principu čime želimo našoj djeci omogućiti bolje i zdravije uvjete za rast, a našoj zajednici ostvariti značajne financijske uštede. Međutim ovim projektom htjeli bismo postići i nešto više: omogućiti građanima da financijski sudjeluju u povećanju kvalitete javnih objekata čije usluge svakodnevno i koriste. Kolektivno investiranje građana, poznatije kao crowdfunding, može poslužiti kao vrijedna alternativa na korist svih dionika društva. Vjerujem kako su uz energetske zadruge, upravo crowdfunding kampanje vrste društvenih inovacija u kojima građani, poduzetnici i jedinice lokalnih vlasti mogu pronaći zajednički interes i korist, a to želimo dokazati na primjeru grada Pregrade” – ističe Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade.

Crowdfunding platforma Croenergy.eu

Croenergy je specijalizirana crowdfunding platforma za financiranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Namijenjena je javnom, poslovnom i civilnom sektoru te primjenjuje sve crowdfunding modele financiranja (donacije, nagrade, zajmove, vlasničke udjele i udjele u dobiti). Njenim pokretanjem REGEA želi doprinijeti razvoju inovativnih koncepata financiranja energetskih projekata i pružati dodatnu podršku u njihovom razvoju i provedbi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 

Centar za društvene inovacije i održivi razvoj strateški partner u razvoju platforme

Centar za društvene inovacije i održivi razvoj sudjeluje kao pravni i tehnički savjetnik u njenom razvoju. REGEA je prihvatila cjelokupno pravno rješenje za regulaciju svih pet crowdfunding modela financiranja (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti) koja je izradio Zoran Rajn, osnivač i voditelj Centra. Dana pravna tumačenja potvrđena su od strane nadležnih državnih institucija, a nagrađena su i Dekanovom nagradom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

hrCroatian