CROWDFUNDING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju različitih vrsta projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u koje građani ulažu novac na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne ili individualne procjene kvalitete projekta, iz altruističnih pobuda ili s ciljem ostvarenja profita ili stjecanja neke druge koristi. (Zoran Rajn)   ili   je (alternativni) način osiguranja kapitala za različite vrste projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, disperzirajući financijski rizik na što više građana, a koji taj rizik prihvaćaju neposrednom javnom interakcijom s nositeljom projekta i skupnom ili individualnom procjenom kvalitete projekta, iz altruističnih pobuda ili s ciljem ostvarenja profita ili stjecanja neke druge koristi. Crowdfunding obuhvaća crowdgiving, reward crowdfunding ili crowdfunding u užem smislu, crowdlending i equity crowdfunding, odnosno crowdinvesting. Crowdgiving je vrsta crowdfudinga koja kao model financiranja koristi kolektivno doniranje novca od strane građana. Crowdfunding u užem smislu je vrsta crowdfundinga koja kao model financiranja koristi kolektivnu kupnje proizvoda i usluga od strane građana s unaprijed određenim vremenskim počekom. Crowdlending je vrsta crowdfundinga koja kao model financiranja koristi kolektivno pozajmljivanje novca od strane građana. Crowdinvesting je vrsta crowdfundinga koja kao model financiranja koristi kolektivnu kupnju vlasničkih udjela i udjela u dobiti u nekom poduzetničkom projektu od strane građana. Equity crowdfunding je uži pojam od pojma crowdinvesting te se on samo odnosi na kolektivnu kupnju vlasničkih udjela u poduzetničkim projektima od strane građana. (Zoran Rajn)

CROWDFUNDING U UŽEM SMISLU ili REWARD CROWDFUNDING (NAGRADNI CROWDFUNDING) - je (alternativni) način osiguranja kapitala za različite vrste projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u obliku kolektivne kupnje proizvoda i usluga od strane građana s unaprijed određenim vremenskim počekom. Često ga karakteriziraju povlašteni uvjeti kupnje, ali i povećani rizik od neispunjenja obveza. Izraz nagrade koristi se u žargonu crowdfunding zajednice i ne smije ga se poistovjećivati s pravnom ustanovom javnog obećanja nagrade. Crowdfunding u užem smislu se također ne smije poistovjećivati s grupnom kupovinom. Iako može biti iznimaka na obje strane, kod grupne kupovine kupac u pravilu odmah po završetku kampanje dobiva kupljenu robu ili uslugu, dok se kod crowdfundinga na isporuku dobara i usluga čeka, nerijetko i duži vremenski period, pri čemu rok čekanja određuje nositelj projekta. Također, kod grupne kupovine ne postoji interakcija između kupaca i prodavača kao kod crowdfundinga. To proizlazi iz činjenice što crowdfunding najčešće služi za prikupljanje početnog kapitala za pokretanje poslovanja, dok se kod grupne kupovine najčešće pojavljuje tvrke koje već uhodano djeluju na tržištu. (Zoran Rajn)

CROWDGIVING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju različitih vrsta projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, za čiju realizaciju građani daruju novac na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne ili individualne procjene kvalitete projekta, bez namjere stjecanja imovinske koristi za sebe, pri čemu nije isključena mogućnost stjecanja neke koristi simboličnog značaja. (Zoran Rajn)

CROWDINVESTING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju poduzetničkih projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u koje građani  ulažu novac u zamjenu za vlasnički udio ili udio u dobiti, na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne procjene kvalitete projekta, s ciljem ostvarenja profita. (Zoran Rajn)

CROWDLENDING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju poduzetničkih projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, za čiju realizaciju građani pozajmljuju novac na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne procjene kvalitete projekta, s ili bez cilja ostvarenja profita po osnovi kamata. Crowdlending se ne može ubrojati u crowdinvesting jer zajmodavac ne snosi rizik poslovanja zajedno s nositeljom projekta. (Zoran Rajn)

Rječnik će se s vremenom nadopunjavati novim riječima.

Prenošenje sadržaja sa stranice dozvoljeno je uz navođenje autora.