ZADRUGA - je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. (Zakon o zadrugama, Hrvatski savez zadruga)

ZAJAM - je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu, poslije određenog vremena, vrati isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće. Zajam može biti naplatni (ukoliko se ugovore kamate) ili besplatni pravni posao. Zajam je u načelu neformalan pravni posao. Iznimno se, prema Zakonu o obveznim odnosima, pisani oblik zahtijeva za ugovor o kreditu i ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira. (Zakon o obveznim odnosima, P. Klarić, M. Vedriš: Građansko pravo)

Rječnik će se s vremenom nadopunjavati novim riječima.

Prenošenje sadržaja sa stranice dozvoljeno je uz navođenje autora.