Cedior pokreće Croatia4You – projekt namijenjen promociji hrvatskog gospodarstva te kulturnih i prirodnih ljepota

Pod geslom “Posjetiti Hrvatsku, kupiti hrvatsko, uložiti u Hrvatsku”, Centar za društvene inovacije i održivi razvoj pokreće projekt Croatia4You (http://cedior.org/croatia4you/) koji se sastoji od tri internetske platforme – crowdfunding platforme CroInvest, izvozne e-trgovine CroMall i geolokacijske mreže CroPlaces.

CroInvest.eu – prilika za aktiviranje vlastitih potencijala
CroInvest (https://croinvest.eu/) je prva hrvatska crowdfunding platforma za financiranje poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata s posebnim naglaskom na projekte koji konkuriraju za EU fondove. Platforma kombinira pet modela (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti) prilagođenih domaćem pravu pa je tako putem platforme moguće: darovati novac; uplatiti novac u zamjenu za stvar ili uslugu s počekom na točno određeno vrijeme; pozajmiti novac u obliku beskamatnog ili kamatnog investicijskog zajma na točno određeno vrijeme; uložiti novac u zamjenu za vlasnički udio u društvu s ograničenom odgovornošću ili zadruzi; uložiti novac u zamjenu za udio u dobiti sklapanjem ugovora o tajnom društvu. Platformu mogu koristiti sve domaće fizičke i pravne osobe te svi strani državljani koji žele uložiti u Hrvatsku.

CroMall.eu – Vaš virtualni izlog prema inozemstvu
CroMall.eu (http://cromall.eu/) je prva hrvatska izvozna e-platforma putem koje domaći proizvođači mogu izraditi katalog svojih proizvoda i prezentirati ih na više od 10 stranih jezika, a prema želji i aktivirati e-trgovinu povezanu s PayPalom. Posebna pozornost pridaje se inovativnim i visokokvalitenim proizvodima certificiranima znakovima kvalitete (Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Hrvatski EKO proizvod, Hrvatski otočni proizvod itd.)

CroPlaces.eu – mjesto povezivanja hrvatskog turizma i inozemstva
CroPlaces (http://croplaces.eu/) je prva hrvatska geolokacijska mreža namijenjena promociji hrvatskog turizma prema inozemstvu. Putem platforme moguće je pronaći informacije o svim turističkim sadržajima (prirodna i kulturna baština, ugostiteljski objekti, trgovine, sportski sadržaji i sl.)  u Hrvatskoj kroz odabir željene županije ili grada, a u skoroj će budućnosti biti također moguće pronaći informacije i o svim eventima, rezervirati smještaj u hotelima i apartmanima te rezervirati termin u ostalim uslužnim jedinicama.

Otvaranjem profila na platformama Croinvest.eu, CroMall.eu i CroPlaces.eu, koje koriste preko 10 jezika i nekoliko pisama s planom dodavanja novih u budućnosti, otvarate se cijelom svijetu i omogućujete stranim, ali i domaćim kupcima, turistima i investitorima da lakše dođu do Vas.

hrCroatian