REGEA i Cedior sklopili Sporazum o suradnji na razvoju crowdfunding platforme Croenergy

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Centar za društvene inovacije i održivi razvoj sklopili su Sporazum o suradnji na razvoju crowdfunding platforme Croenergy.

Crowdfunding platforma Croenergy bit će namijenjena poslovnom, civilnom i javnom sektoru za financiranje projekata energetske učinkovitosti. Primjenjivat će sve crowdfunding modele financiranja (donacije, nagrade, zajmove, vlasničke udjele i udjele u dobiti), a njeno će korištenje biti besplatno za sve korisnike. U suradnji s partnerima iz Njemačke, projekt je prijavljen na program Obzor 2020. (Horizon 2020) koji je novi program Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata EU vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije.

Pokretanjem crowdfunding platforme Croenergy, REGEA želi doprinijeti razvoju inovativnih koncepata financiranja energetskih projekata i pružati dodatnu podršku u njihovom razvoju i provedbi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

O REGEA-i

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) osnovana je 2008. godine od strane tri županije – Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske te Grada Zagreba u sklopu EU programa Inteligentna Energija za Europu. Sa svojih 28 djelatnika koji rade na promicanju i poticanju regionalnog održivog razvoja u provedbi energetskih projekata kroz korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti, zauzela je poziciju vodećeg energetskog centra Jugoistočne Europe i šire. Od svoga osnivanja do danas privukla je više od 300 milijuna kuna iz EU fondova što ju čini jednom od najuspješnijih energetskih agencija u Europi. Agencija je dobitnik nagrade Energy Globe koja je jedna od najprestižnijih svjetskih nagrada u području ekologije, svojevrsni Oskar za zaštitu okoliša.

en_USEnglish