Stav političkih stranaka o crowdfundingu i osnivanju Registra humanitarne pomoći RH

Povodom redovnih i izvanrednih parlamentarnih izbora, upitali smo političke stranke za koje se mjere planiraju zalagati za poticanje crowdfundinga ukoliko postanu dio buduće vlasti. Popis predloženih mjera od strane Centra za društvene inovacije i održivi razvoj moguće je naći putem sljedeća dva linka:
https://croinvest.eu/preporuka-zakonodavcu/
https://croinvest.eu/zoran-rajn-intervju-o-crowdfundingu-za-jubilarno-100-izdanje-casopisa-poduzetnik/

Pored toga, upitali smo ih i podržavaju li osnivanje Registra humanitarne pomoći Republike Hrvatske u obliku crowdfunding platforme koji bi doprinio efikasnom rješavanju aktualnih problema sustava humanitarne pomoći i bržem upoznavanju građana s konceptom crowdfundinga, a kojeg je dosad podržao velik broj građana i institucija iz zemlje i inozemstva.

U nastavku donosimo odgovore stranaka:

1. KOALICIJA RADA I SOLIDARNOSTI – Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, Demokratska prigorska zagrebačka stranka, Demokratska stranka žena, Hrvatska radnička stranka, Istarski demokrati, Nezavisni seljaci Hrvatske, Novi val – stranka razvoja, Hrvatska stranka zelenih – Eko savez, Stranka umirovljenika, Umirovljenička demokratska unija, Zelena stranka, Zeleni savez, Hrvatska europska stranka i Međimurska stranka

Mi ćemo snažno podržati niz mjera koje mogu poticati uspješnost tog modela financiranja u Hrvatskoj, posebno u sferi liberalizacije rada trgovačkih društava i njihovih modela.  Naizgled, čini se da opći hrvatski ekonomski standard i stanovita zatvorenost hrvatskog društva u dijelu koji ne čine mladi – ne bude optimizam u uspjeh crowdfundinga u nas, međutim – mislim da smo tek korak pred hrvatskim invest-bankarskim čudom u tom pogledu.

Uvjeren sam da će ova platforma pridonijeti realizaciji projekata koji će i dio ciljeva općeg dobra u Hrvatskoj lansirati u svijet novca i biznisa na jedinstven način.

Osim toga, crowdfunding će nam biti odlična dopuna našem originalnom programu financiranja high-tech start-up firmi mladih ljudi za koje smo predvidjeli  radikalno novi tip državnog financiranja u nas. Naime, umjesto da takvim mladim firmama samo dajemo ured i ulaznu podršku, mi ćemo takva poduzeća – prema razvijenim kriterijima – financirati  do razine potpune spremnosti za izlazak na svjetsko tržište sa svojim prooiizvodima i uslugama, a tada se povući  iz projekta. Model crowdfundinga može biti jasan pokazatelj tržišnog potencijala start-up tvrtke, može čak postati jednim od bitnih kriterija za dobivanje equity financiranja iz državnog fonda.

Mislim da je crowdfunding vrlo vrijedan model financiranja projekata, osobito u društvenom poduzetništvu. Upravo u Hrvatskoj mnogi projekti nemaju šanse biti kreditirani od strane klasičnih kreditnih institucija uglavnom zbog konzervativnh razloga, a šira zajednica će  ih zacijelo  prepoznati kao vrijedne, prije svega u smislu društvene kohezije a manje u smislu financijskog interesa.

Mi ćemo podržati većinu mjera koje predlažu osnivači crowdfunding platforme. Potpuno se slažemo da taj oblik financiranja ne treba pretjerano normirati već ga razumno osloboditi kako bi se vidjelo kako će praksa taj model oblikovati,  u svijetu i u nas. 

Projekt osnivanja Registra humanitarne pomoći u obliku  crowfunding platforme izniman je doprinos razvoju socijalno osjetljivog  društva i koheziji na ideji općeg dobra. Bravo!   

Ne bismo bili Stranka Rada i solidarnosti kad to ne bismo prepoznali.

2. KOALICIJA USPJEŠNA HRVATSKA – Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez, Narodna stranka – Reformisti, Stranka hrvatskih umirovljenika, Zeleni forum i Dubrovački demokratski sabor – DDS

Crowdfunding je suvremena praksa i infrastruktura financiranja poduzetničkih inventivnih projekata izvan tradicionalnog financijskog sustava koja je Hrvatskoj izrazito potrebna. Globalno, ta industrija prikuplja preko 7 milijardi dolara investicijskog kapitala godišnje, s tendencijom brzog rasta, a u Hrvatskoj je u samom začetku. U uvjetima relativno zaostale poduzetničke infrastrukture i kulture, svaki pomak na ovom području znači dodatni vjetar u leđa hrvatskoj inovacijskoj i poduzetničkoj zajednici. Zato snažno podupiremo i vaše napore da se naše zakonodavstvo čim prije prilagodi svjetskoj praksi na ovom području kao i vaše težnje da se osnuje Registar humanitarne pomoći u obliku crowdfunding platforme i time poboljša efikasnost i transparentnost ove važne društvene aktivnosti. Smatramo, također, da valja potaknuti i srodne globalne trendove poput Crowdsourcinga (stvaranja platforme za suradnju izvan institucionalnih okvira) što će zajedno doprinijeti bržem razvoju hrvatskog gospodarstva i društva.

3. ŽIVI ZID

Apsolutno smo oduševljeni crowdfundingom te smo nekoliko puta radili relativno uspješne, iako neprofesionalne, akcije financiranja naše organizacije. Što se tiče Živog zida – otvorit ćemo široko vrata takvom načinu financiranja pogotovo ako znamo koliko je teško i pod kojim se uvjetima u našoj zemlji dolazi do kapitala za financiranje projekta. Novac kojim bismo trebali kreditirati inovacije je jako skup – tražite jamce, nekoliko njih, zadužnice, hipoteke, predkredite ili potkredite kao zalog za veći kredit i sve to uz valutnu klauzulu i tri-četiri puta veće kamate nego što ih tražite ondje odakle dolazite. Upravo zato crowdfunding je odličan način da se nekreditno financiraju, a usput i kritički evaluira vrijednost i korisnost neke ideje i to na globalnom nivou.

Registar humanitarne pomoći RH u obliku crowdfunding platforme predstavlja izniman doprinos razvoju sustava humanitarne pomoći i crowdfundinga te se pridružujemo mnogobrojnim institucijama i građanima koji pružaju podršku ovom projektu.

4. HRVATSKA ZORA

Vaši nam se zahtjevi čine realni i izvedivi te bi zasigurno doprinijeli razvitku gospodarstva. Vidimo crowdfunding kao vrlo koristan izvaninstitucionalan izvor financiranja projekata. Kao takav, mogao bi izuzetno puno pridonijeti razvoju ideja i društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Sam smisao crowdfundinga je njegova izvaninstitucionalnost i dobrovoljni prilozi s toga se apsolutno slažemo da ga takvim treba i održati, sa što manjim uplitanjem države i uklanjanjem administrativnih prepreka. Osnivanje crowdfunding registra humanitarne pomoći je fenomenalna ideja koju u potpunosti podržavamo. To je odlična nadopuna sustavima socijalne i humanitarne pomoći, pogotovo iz razloga jer se financira konkretan projekt te su mogućnosti manipulacija tom pomoći manje nego u tradicionalnom sustavu.

5. ORaH

ORaH je mlada i progresivna politička stranka koja promišlja na inovativan način, a posebice kada se radi o alternativnim izvorima financiranja. Jedan od takvih oblika je i crowfunding putem kojeg je primjerice tijekom prošle godine sakupljeno preko 16 milijardi dolara u svijetu. ORaH, poučen lošim kreditnim portfeljom banaka i hipotekarnim kreditima u Hrvatskoj daje snažnu potporu alternativnim načinima financiranja. Financiranje putem ove platforme je dobro rješenje za brojne hrvatske start up-ove, mikropoduzetnike, političke i društveno angažirane projekte i programe uz uvjet da se zakonodavno regulira na tržištu kao i s aspekta poreznog zakonodavstva. Crowdfunding je legitiman alternativni izvor financiranja prepoznat i od Europske komisije koja ulaže velike napore kako bi ga razvila na  približnu razinu one u Sjedinjenim Američkim Državama. Crowdfunding iz korijena mijenja klasični pristup razvoju i istraživanju. Koliko su to hvale vrijedni iskoraci u načinu promišljanja govore podaci da Republika Hrvatska u pojektima razvoja i istraživanja sudjeluje  tek s 1.3% BDP-a što za direktnu posljedicu ima izrazito lošu i negativnu statistiku broja zahtjeva za patente pri Europskom uredu za patente koji broje 40 zahtjeva u 2003. godini a tek 29 zahtjeva u 2012. odnosno s 9,41 na 6,8 patenata na milijun stanovnika što su poražavajući podaci.

Projekt osnivanja Registra humanitarne pomoći u obliku  crowfunding platforme izniman je doprinos razvoju socijalnog i društveno odgovornog ponašanja zajednice čiju ideju ORaH podržava i imate suradnika za dijalog u budućnosti.

6. MOST

MOST se snažno zalaže za svako ukidanje ili pojednostavljenje birokratskih regulacija u vezi s bilo kakvom poduzetničkom djelatnošću i inicijativom pa tako i sa crowdfundingom kojeg vidi kao vrlo koristan izvor financiranja van tipičnih tradicionalnih kreditnih izvora koji sami po sebi često predstavljaju nepremostivu prepreku za sve sa dobrom idejom, upravo radi svojih mnogobrojnih zahtjeva i rigidnosti.

MOST prepoznaje crowdfunding kao jednu brzorasteću industriju u globalnim okvirima i kao značajan potencijal za razvoj na domaćem tržištu pošto očito zaostajemo čak i za svjetskim prosjecima, stoga prostora za napredak sasvim sigurno ima.

MOST smatra da se crowdfindingom najlakše i najefikasnije istraži tržište, drugim riječima moguće je predvidjeti uspješnost projekta ili ideje na temelju projicirane potražnje za projektom pomoću crowdfunding platformi. To smatramo vrlo važnim u današnjem poduzetničkom svijetu gdje je stavljen naglasak na samozapošljavanje, startupove te mikro i maleno poduzetništvo te se MOST zalaže da bi država sasvim sigurno morala aktivnije sudjelovati u oživljavanju, promociji i korisnijem zakonodavnom okviru crowdfundinga.

Osnivanje Registra humanitarne pomoći pomoću crowdfunding platforme je dobra ideja koju MOST podržava jer smatramo da će se time povećati efikasnost, financijska transparentnost te najbitnije – povjerenje, a to je nešto što je ozbiljno uzdrmano nekim aferama u prijašnjim godinama pri akcijama sakupljanja novca u humanitarne svrhe.

7. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA

Hrvatski laburisti – Stranka rada podržavaju i pozdravljaju Vašu ideju i nastojanje oko promocije crowdfundinga u Republici Hrvatskoj putem CEDIOR-a i platforme Croinvest. Mišljenja smo da model crowdfundinga zaslužuje posebnu pažnju obzirom na uspješnost financiranja projekata koja se uvelike pokazala u inozemstvu, te je stoga napor domaćih stručnjaka na popularizaciji ovog modela financiranja izuzetno važan kako bi se pospješilo financiranje i osigurao uspjeh gospodarskih, a posebice humanitarnih akcija i u Republici Hrvatskoj.   

Vezano uz predložene zakonodavne izmjene, Hrvatski laburisti – Stranka rada u svom su se dosadašnjem radu posebice zalagali za izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji u sadašnjem obliku nažalost brani članovima zadruga (bilo profitnih ili neprofitnih) da ostvaruju prava iz nezaposlenosti samom činjenicom što su članovi neke zadruge. Ovo pitanje smatramo izuzetno bitnim te namjeravamo vršiti snažan politički pritisak da se ova nelogičnost ispravi. 

Nadalje, od izuzetnog interesa bile su nam i izmjene Zakona o PDV-u u smislu smanjenja plaćanja stope PDV-a na humanitarne donacije, sukladno Direktivi 2006/112/EZ i njenim izmjenama i dopunama, te u okviru zadanih propisa namjeravamo i u sljedećem mandatu tražiti rješenje za uređenje ovog područja. Pored navedenog, svojim amandmanom utjecali smo da se skrati rok donošenja Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje s predložene 2 godine na 3 mjeseca od stupanja na snagu Zakona o poljoprivredi. 

Vezano uz predložene izmjene Zakona o trgovini, ZTD-a i dr., načelnog smo stava da se trebaju podržati inicijative koje će, osim olakšanog poslovanja, osnivanja, spajanja i drugih izmjena kod trgovačkih društava, doprinijeti razvoju društveno odgovornog poslovanja i alternativnih modela financiranja. Stoga smo spremni podržati svaku zakonodavnu inicijativu u tom smjeru, uz zadovoljenje prethodnog zakonskog uvjeta da se izradi procjena financijskog učinka predloženih promjena. Pri tome, kao i pri izradi strategije razvoja pojedinog modela financiranja, smatramo da je neophodno u radnu skupinu uključiti upravo udruge i druge institucije koje se bave tim područjem, te smo kao stranka otvoreni za razgovor i suradnju kako s Vašom udrugom, tako i ostalima koji se bave ovim pitanjima.   

Inicijativu za osnivanje Registra humanitarne pomoći smatramo izuzetno vrijednom i inovativnom idejom za koju držimo da odgovara potrebama sadašnjeg društvenog trenutka u Republici Hrvatskoj. Svaka inovacija koja će doprinijeti uspjehu i transparentnosti pri prikupljanju humanitarne pomoći ima potporu Hrvatskih laburista.   

Za kraj, jedan prijedlog koji bi mogao pomoći popularizaciji crowdfundinga – iako je ovaj izraz uvriježen u svijetu, a postepeno se prihvaća i u našoj zemlji, činjenica je da poveći krug naših građana nije upoznat s konceptom, a iz naziva se ne može jasno nazrijeti o čemu se radi. Iako u jezičnom prevođenju strani izrazi mogu na hrvatskom jeziku zvučati pomalo “nespretno”, možda biste mogli razmisliti da predložite hrvatski izraz kojim bi dijelu građana koji toliko ne prati tehnološke i druge inovacije (a voljni su sudjelovati i uložiti sredstva), pri spomenu izraza, već na prvu bilo jasnije o čemu se radi. Ovo je samo prijedlog, no ide u smjeru najvećeg izazova koji je trenutno pred Vama, a to je – marketing. Želimo Vam mnogo uspjeha u budućem radu.

8. ZA GRAD

Stranka ZA GRAD u potpunosti podržava razvoj crowdfunding kulture u Hrvatskoj, kao alternativnog načina financiranja pojedinaca, građanskih inicijativa, manjih projekata civilnog društva, a posebice projekata malih i novih gospodarskih subjekata. 

Shodno tome, aktivno će se zalagati i za postupnu promjenu zakonodavnog okvira kojim će crowdfunding postati prihvaćenija i učestalija metoda financiranja društvenih inovacija. Kao izuzetno vrijednu mjeru u promjeni postojećih regulacija, prepoznajemo povezivanje crowdfundinga s postojećim oblicima potpore, na način da se osigura prvih 30 % sredstava potrebnih da crowdfunding kampanja dobije početni “zamah” koji će potaknuti druge donacije. ZA GRAD aktivno zagovara birokratsko rasterećenje malih i novih gospodarskih subjekata u nastanku te olakšavanje procesa dobivanja financijskih potpora. Crowdfunding, stoga, u tom procesu vidi kao jedno od potencijalnih rješenja, posebice zbog činjenice da se crowdfundingu kao načinu financiranja predviđa sve veći rast.

Uz mogućnost prikupljanja financijskih resursa, crowdfunding prepoznajemo kao izuzetno vrijedan mehanizam povećanja participacije građana u projektima relevantnim za njihovu zajednicu. Štoviše, aktivni članovi stranke ZA GRAD proveli su i sami nekoliko uspješnih crowdfunding kampanja (Goulash Disko Festival, Lighten the Load for Syrian Mothers) te podržali hrvatske kampanje (Taste of Home, STEMI). Zbog toga podržavamo i osnivanje Registra humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

9. NEOVISNA LISTA MIRA DAVIDOVIĆ

Budući da se program Neovisne liste Mira Davidović temelji, između ostalog, na inovativnosti, poticanju informatizacije te podršci novim tehnologijama, svakako namjeravamo podržati crowdfunding u našem daljnjem radu. To se uklapa i u naš koncept Država prijatelj, koji je usmjeren na smanjenje birokratizacije i administrativnih prepreka za svakog građanina, ali i poduzetnika – koliko god on velik ili malen bio.

Osim kao poticaj za inovatore koji kroz crowdfunding zaobilaze kreditiranje u bankama i drugim financijskim institucijama, ovaj model financiranja smatramo korisnim promovirati i među neprofitnim, nevladinim udrugama. Budući da su brojni članovi Neovisne liste Mira Davidović aktivni članovi Udruge Pet Plus, koja se bavi projektima poput prevencije korištenja alkohola i droge među školarcima ili rehabilitacijom bivših ovisnika u društvo, svakako namjeravamo iskoristiti sve mogućnosti koje nam pruža financiranje kroz crowdfunding kako bismo pokrenuli nove projekte na dobrobit zajednice.

U tom smislu, podržavamo stvaranje Registra humanitarne pomoći RH u obliku crowdfunding platforme i nudimo pomoć naših članova u budućnosti.

10. AKCIJA MLADIH

Naš stav je da cijelu problematiku treba rješavati na sličan način, s naravno jednostavnijom procedurom, kao kod zatvorenih investicijskih fondova koji također prikupljaju određenu količinu novca koji se pretvara u dionice ukoliko ponuda uspije, odnosno  vraća uplatiteljima ukoliko poziv ne uspije.

Za razliku od Prospekta kojeg izdaju investicijski fondovi za crowdfunding incijativu pookretač bi izdavao Poziv, sredstva bi se uplaćivala na posebni račun koji bi bio zaštićen do prikupa tražene količine uplata, odnosno do isteka vremena za ponudu, po kojoj bi se uplaćeni ulozi automatski pretvarali u vlasničke udjele ili bi se imovina automatski vraćala uplatiteljima u slučaju neuspjeha kampanje.

Na taj način bi se premostile sve prepreke vezane za neregistrirano obavljanje djelatnosti, omogućilo promicanje projekta, osigurala zaštita ulagača što bi osnažilo crowdfunding zajednicu.

Također, vezano za radnje koje su potrebne za osnivanje društva smatramo da je potrebno integrirati elektronički potpis građana, bilo putem servisa e-građanin ili digitalnih osobnih iskaznica i time pojednostaviti, olakšati i pojeftiniti sam proces osnivanja društava, odnosno integrirati isti u sustav Hitro.HR tako da se dokumenti mogu fizički potpisivati i u poslovnicama FINA-e za građane koji nemaju mogućnost elektroničkog potpisa.

Akcija mladih pridružuje se mnogobrojnim institucijama i građanima koji su podržali osnivanje Registra humanitarne pomoći RH u obliku crowdfunding platforme!

11. PAMETNO

Crowdfunding je danas jedna od efikasnijih metoda za potvrdu koncepta u poduzetništvu, odnosno alat poduzetnicima da testiraju svoje ideje i proizvode na tržištu prije konačnog plasmana. Osim poduzetnicima crowdfunding je dostupan i građanima okupljenim u udruge i ine formativne skupine kako bi postigli društveno korisne ciljeve.

Pametno se u svom programu izjasnilo za poticanje poduzetništva i inovacija, a ujedno se zalaže i za reformu administrativnih prepreka poduzetništvu. Time iskazujemo podršku izmjeni zakonske regulative koja bi omogućila intenzivnije korištenje crowdfundinga u Hrvatskoj, bez obzira jesu li kampanje pokrenute u svrhu poduzetništva, ostvarivanja građanskih inicijativa ili prikupljanja humanitarne pomoći.

Crowdfunding je u Hrvatskoj trenutno u povojima, no u 2015.  je u hrvatskoj javnosti napravljen veliki korak u smjeru popularizacije takvog načina financiranja. Zakonska podloga nažalost nije slijedila razvoj crowdfundinga, no u budućnosti to mora biti ispravljeno.

Osnivanje Registra humanitarne pomoći pomoći Republike Hrvatske hvalevrijedna je inicijativa koja bi omogućila transparentnije i jednostavnije prikupljanje humanitarne pomoći. Pametno ovim putem izražava podršku osnivanju Registra.

12. RADNIČKA FRONTA

Ideja Registra humanitarne pomoći nam se čini kao dobra i svakako bi ju podržali, tim više što se hrvatsko društvo često pokazuje kao sklono humanitarnim akcijama, volontiranju i pomoći, a trenutno ne postoji adekvatna organizacija niti koordinacija takvih inicijativa. Također, koncept crowdfundinga Radničkoj fronti svakako odgovara i praktično i u ideološkom smislu, jer predstavlja efikasan način da se zaobiđe praktičan monopol na izvor financiranja koji trenutno imaju komercijalne banke i općenito krupni kapital u privatnom sektoru.

Crowdfunding predstavlja praktičan način financijskog samoorganiziranja i pomoći odozdola i Radnička fronta će svakako koristiti neke njegove oblike za svoje potrebe.

Međutim, moramo istaknuti da je nama puno bitnije od efikasnog sustava humanitarne pomoći postojanje jake socijalne države i vrlo visokog stupnja javnih, državnih izdvajanja za područja koja humanitarni sektor najčešće zahvaća – zdravstvo, školstvo, pomoć najugroženijima, nerazvijenim krajevima itd. To nam je prioritet, i zalažemo se za progresivno oporezivanje najbogatijih slojeva društva i krupnog kapitala kako bi se omogućila sredstva za navedene ciljeve – što naravno ne znači da ne bi podržali Vašu ideju kao suštinski progresivnu.

13. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS

Crowdfunding kao oblik financijske pomoći i potpore hvale je vrijedan alat koji omogućava realizaciju ideja i projekata koji unatoč svojoj originalnosti i izvedivosti ne bi naišli na plodno tlo isključivo radi financijskih razloga. 

Prema statistikama, u Hrvatskoj je samo lani prikupljeno 5,3 milijuna kuna za 63 projekta na različitim platformama, a broj podržavatelja domaćih kampanja porastao je sa 6636 2014. na 7673 2015. godine, što je dovoljan pokazatelj da ovaj sektor vrlo brzo raste i kod nas. 

Iako je sama ideja o crowdfundingu posljednjih godina zaživjela u RH, slažemo se s procjenom Centra za društvene inovacije i održivi razvoj (CEDIOR) da je još uvijek nedovoljno prakse kako bi se zakonski interveniralo. Zato, kad je donošenje novih odnosno mijenjanje starih propisa u pitanju, stava smo da je važno omogućiti da se crowdfunding razvija sa što manje ograničenja u okviru postojećeg zakonodavstva kako bi pokazao svoju pravu narav, a tek potom zakonski intervenirati tamo gdje se to pokaže nužno. 

Dakle, crowdfunding je sam po sebi izvrsna ideja, a s obzirom da se Vaša inicijativa Registra humanitarne pomoći Republike Hrvatske odnosi na humanitarne akcije, ima punu podršku Istarskog demokratskog sabora. 

Smatramo da je takva inicijativa u RH vrlo potrebna, posebice uzevši u obzir probleme s kojima se brojne akcije humanitarnog karaktera susreću. Naime, nedovoljna zakonska regulativa nerijetko dovodi do nepoželjnih zavrzlama, propusta i (ne)utemeljenih optužbi, i u konačnici pada broj onih koji žele sudjelovati. 

Nadalje, uz potpunu transparentnost i otvorenost u radu te realne financijske ciljeve, Registar humanitarne pomoći odličan je način kako osvijestiti ljude i senzibilizirati ih, a ujedno promicati filantropske i ostale pozitivne vrijednosti pojedinaca u društvu. 

Inovativna ideja virtualne zajednice pojedinaca koji žele pomoći potrebitima plemenit je cilj, stoga na dobrobit svih građana, želimo Vam puno uspjeha u daljnjem radu!

en_USEnglish